FMH week 1 Flashcards Preview

Thema 8 > FMH week 1 > Flashcards

Flashcards in FMH week 1 Deck (11):
1

Wat is de MLPP van Art. humeri

60 graden anteflexie
60 graden abductie
30 graden exorotatie

2

Wat is bij tracties en translaties graad 1?

Het contact (coaptatie) van de gewrichtspartners wordt opgeheven

3

Wat is bij tracties en translaties graad 2?

Het kapsel wordt ontvouwen (opnemen van een slack)

4

Wat is bij tracties en translaties graad 3?

Het kapsel wordt op rek gebracht

5

Welke graad gebruik je tijdens specefieke artrogene onderzoeken>

1e of 2e graad

6

Welke graad gebruik je tijdens artrogene mobilisatie

3e graad

7

Wat doe je als je 'aspecefiek beperkt' moet onderzoeken?

Het onderzoek in de MLPP uitvoeren

8

Wat doe je als je 'specefiek beperkt' moet onderzoeken?

Het onderzoek in de CPP uitvoeren

9

Wat doe je als je 'indirect' moet onderzoeken?
+
Waarom doe je dit?

Niet meteen in de pijnlijke richting tracties / translaties uitvoeren

Als het heel veel pijn doet in de aangedane richting en je toch een indicatie wilt krijgen van hoe het kapsel is

10

Wat doe je als je 'direct' moet onderzoeken?

Wel meteen in de pijnlijke richting tracties / translaties uitvoeren

11

Wat is het capsulair patroon van de schouder?

Exorotatie --> Abductie --> Endorotatie