Formules Flashcards Preview

Financieel Management > Formules > Flashcards

Flashcards in Formules Deck (14)
Loading flashcards...
1

RTV

EBIT(bedrijfsresultaat)/Gem. Totaal Vermogen x 100

2

REV

Nettowinst / Gemiddeld eigen vermogen x 100

3

RVV

Interest (rente) / gemiddeld vreemd vermogen x 100

4

Debt Ratio

Vreemd vermogen / eigen vermogen

5

Rentedekkingsfactor

Bedrijfsresultaat(EBIT) / interestlasten totaal vermogen

6

Current Ratio

Vlottende activa / kortlopend vreemd vermogen

7

Quick Ratio

vlottende activa - voorraden / kortlopend vreemd vermogen

8

Netwerkkapitaal

vlottende activa - kortlopend vreemd vermogen

9

Omzet

afzet x prijs

10

totale kosten

variabele + vaste kasten

11

totale variabele

afzet x variabele kosten per eenheid

12

afzet

totale vaste kosten / dekkingsbijdrage

13

dekkingsbijdrage

prijs - variabele kosten per eenheid

14

kostprijs

Totale vaste kosten / normale bezetting + totale variabele kosten werkelijke productieomvang / werkelijke productieomvang