Fotosintese Kw.1 : onerwerp 1. Flashcards Preview

NWT > Fotosintese Kw.1 : onerwerp 1. > Flashcards

Flashcards in Fotosintese Kw.1 : onerwerp 1. Deck (49)
Loading flashcards...
1
Q

Sleutelwoorde:

Fotosintese…

A

Die proses waardeur plante hul eie voedsel vervaardig.

2
Q

Sleutelwoorde:

Chlo-ro-fil (Clhorofil)

A

‘n stof wat plante groen maak.

3
Q

Sleutelwoorde:

Koolstofdioksiet…

A

‘n gas in die lug wat plante nodig het om te kan fotositeer.

4
Q

Sleutelwoorde:

Suurstof…

A

‘n gas in die lug wat mense en diere nodig het om te lewe.

5
Q

Sleutelwoorde:

Hipotese…

A

‘n moontlike verduideliking vir waarneming wat jy met vedere ondersoeke kan toets.

6
Q

In water vorm stoor plante hul voedsel?

A

Stysel

7
Q

Plante verander _ van die _ wat hulle vervaardig in _.

A
 1. Bietjie
 2. Gulkose suiker
 3. stysel.
8
Q

Stysel is gemaak uit ‘n bietjie _ wat saam gesit is.

A

Gulkose-eenheide.

9
Q

Water dele van die plant is die stysel gestoor?

A

Verskillende dele.

10
Q

Waar vind fotosintese plaas?

A

Die (groen) blare

11
Q

Alle groen plante bevat ‘n stof wat _______ genoem is.

Noem 2

A

Chlorofil en Bladgroen.

12
Q

Wat gee chlorofil aan die plant?

A

Die groen kleur van die plant.

13
Q

Wat absobeer chlorofil?

A

sonlig.

14
Q

Plante het ook _____ _____ nodig om voedsel te vervaardig.

A

Ander Stowwe.

15
Q

Plante neem ___________ uit die lug op met hul blare.

A

Koolstofdioksiet.

16
Q

Plante ______ water met hulle _____.

A
 1. absobeer

2. wortels.

17
Q

Tydens fotosintese gebruik plante energie van die …. af.

A
 • Sonlig
 • Koolstofdioksietgas
 • Water vir gulkose suiker.
18
Q

Vir wie is suurstof ‘n belangrike gas?

A

Mense en diere.

19
Q

Sleutelbegrip:

Hoe stoor plante hulle voedsel?

A

Plante stoor hul voedsel in die vorm van stysel.

20
Q

Plante verander van die gulkosesuiker wat hulle vervaardig in wat?

A

Stysel.

21
Q

Stysel is gemaak van wat saam gesit is?

A

Gulkose-eenheide.

22
Q

Wattre dele van die plant is stysel gestoor?

A

Verskillende dele.

23
Q

Deur watter kleur plant is stysel gemaak?

A

Groen plante

24
Q

Hoe kan ons toets of iets stysel in het?

A

Met Joduim-oplssing

25
Q

Watter kleur is joduim-oplossing?

A

Geel-Bruin.

26
Q

Na watter kleur verander die Jodium-oplossing as dit met stysel gemeng is?

A

Donkerblou-swart

27
Q

Wtter kleur is die Jodium-oplossing as geen stysel by de kos teenwoordig is nie?

A

Selfde kleur(geel-bruin)

28
Q

Waar vervaardig plante gulkosesuiker hoofsaakliik tydens fotosintese?

A

Hul blare

29
Q

Wat gebruik plante om hulle kos mee tev vervardig?

A
 • sonlig
 • Water
 • en koolstofdioksiet.
30
Q

Stysel verander jodium-oplossing van ______ na ________.

A
 1. Briun

2. Donker blou.

31
Q

Waar stoor stysel homself oorals?

A
 • Vrugte
 • Wortels
 • blare
 • stamme
 • sade.
32
Q

Wat beteken:

EVALUERING?

A

Evaluering beteken ons besluit of iets goed gedoen het of beter kan doen.

33
Q

Wanner ons ‘n _________ evaleuer, vergelyk ons die ____________ met die hipotese.

A
 1. Ondersoek

2. Gevolgtrekking

34
Q

Wat is die twee opsies van bewys as hulle vra

dat ons moet noem of die ondersoek die hipotese ______ of _________ gewys het.

A
 • reg of

* verkeerd.

35
Q

Kyk ons Of raai ons hoe die ondersoek in evalueering gedoen is?

A

Ons KYK.

36
Q

Probeer ons beter resalte kry by evalueering Ja of nee.

A

Ja ons doen.

37
Q

Hoe evalueer ons?

A
 • Hersien al die stappe in die ondersoek.
 • Jy kan ‘n kontroleerlys gebruik.
 • Kyk na die vra waar jy “NEE” geantwoord het.
38
Q

Hoekom is plante belangrike vir die lug?

A

Hulle hou die hoeveelheid koolstofdioksiet en suurstof in die lug konstant.

39
Q

Plante neem koolstofdioksiet in,maar wat stel huule vry?

A

Suurstof.

40
Q

Mense en diere kort wat,wat plante vrystel?

A

Suurstof.

41
Q

Wat stel ons vry wat plante vir fotosintese?

A

Koolstofdioksiet.

42
Q

Tussen Wat (x2 ) kan ons die verhouding op ‘n diagram aandui?

A
 • Lug en

* Plante

43
Q

Hoeveel kg suurstof stel ‘n groot boom per jaar it en vir hoeveel mense gee dit suurstof?

A
 1. 100 kg suurstof

2. 2 mense per jaar.

44
Q

Wat het lewende organismes nodige om te groei en gesond te bly?

A

Kos/Voedsel.

45
Q

Elke lewende ding het kos nodig om die 7 wat uittevoer?

A

7 Lewensprosese.

46
Q

Wat is die 7 Lewensprosese?

Ben Voel Sleg Van Uie, Appels, Groente.

A
Beweging
Voeding
Sintuie
Voorplanting
Uitskeiding
Asemhaaling
Groei.
47
Q

Waar kry mense en diere die energie vandaan wat hulle gebreik?

A

Die kos wat hulle eet.

48
Q

Wat is voorbelde van KOOLIDRATE?

Noem 3

A
 • Piesang,
 • aardappels,
 • rys,
 • appels
49
Q

Waarvoor is Koolidrate?

A

Groei en beweeg.