Frasa Indah Flashcards Preview

BM > Frasa Indah > Flashcards

Flashcards in Frasa Indah Deck (10)
Loading flashcards...
1
Q

Maksud: hak terjaga

A

Agar kepentingan dan hak mereka terlindung

2
Q

Maksud: terpelihara keistimewaannya

A

Agar tidak hilang serinya

3
Q

Maksud: dapat menunaikan janji

A

Agenda kepimpinannya dapat direalisasikan

4
Q

Maksud: kerja yang sistematik

A

Agenda kerja yang tersusun dan sempurna

5
Q

Maksud: usaha memartabatkan bahasa Melayu

A

Agenda memartabatkan bahasa kebangsaan

6
Q

Maksud: semakin matang/ berwibawa

A

Akan menampakkan kedewasaan dan mentaliti yang lebih tinggi

7
Q

Maksud: Utusan Malaysia

A

Akhbar arus perdana

8
Q

Maksud: akibat kurang pertalian/ jalinan

A

Akibat kurang koordinasi

9
Q

Maksud : akibat terlalu kaya

A

Akibat limpahan kemewahan

10
Q

Maksud: Cara generasi baharu

A

Acuan generasi baharu