gastro Flashcards Preview

radiologie > gastro > Flashcards

Flashcards in gastro Deck (21)
Loading flashcards...
1
Q

které vyšetření NK využívá k DG on. jícnu

A

dynamická scintigrafie polykání a pak průkaz GER

2
Q

INDIKACE

A

systémové poruchy , poruchy průchodnosti , pooperační stavy

3
Q

provedení

A

P nalačno vleže, v zadní projekci, podání nevstřebatelného RF

4
Q

hodnotí se

A

rychlost a čas průchodu sousta jícnem a pak počet a výška refluxů

5
Q

scintigrafie evakuace žaludku -IND

A

DM-neuropatie, dumping sy-resekce ž

6
Q

podání RF

A

Tc-DTPA v polotuhé stravě

7
Q

křivka vyprázdnování žaludku

A

lag fáze- objem náplně Ž, fáze lineárního poklesu

8
Q

scintigrafické stan lokalizace krvácení do git-RF

A

iv. apl pyrofosfátu vínatého a pak iv technicistan- dojde k označení ery

9
Q

statické snímání břicha

A

akumulace RF

10
Q

IND SCINTI GIT -krv

A

když to neodhalila endoskopie-místa nedostupné-tenké s,falešně neg. endoskop.nález

11
Q

v jaké vrozené anomalii se vyskytuje žaludeční sliznice

A

Meckelův divertikl

12
Q

co způsobuje ektopická žal sliznice

A

produkci Hcl , vředy a pak krvácení

13
Q

iv jaké RF na Meckel- žaludeční sliz

A

technicistan- i na šž,slinné žl

14
Q

scintigrafie zánětu git

A

k lokalizaci, pos rozsahu a aktivity onem

15
Q

co aplikujeme ke znač zánětu?

A

in vitro znač leukocyty , příp znač. protilátky

16
Q

jak často vyšetřuju zánět git

A

po aplikaci RF a pak cca po 24 hod

17
Q

ind scinti pro zánět

A

především absces, pomoc u chron zánětů

18
Q

scintigrafie tumorů git

A

je možno i F FDG PET zobr. buněč receptorů,met.děje

19
Q

scinti jater- stat_dyn?

A

provádí se spíš dynamická

20
Q

dyn. scintigrafie jater- ind

A

dg biliárních obstrukcí

21
Q

čím bývá dyn scinti jater dnes nahrazena

A

ERCP