hematologie NK Flashcards Preview

radiologie > hematologie NK > Flashcards

Flashcards in hematologie NK Deck (20)
Loading flashcards...
1
Q

vyš. stanovení poločasu přežívání ery a určení místa zániku je ind u

A

zkrácenném přežívání ery se zvýš zánikem ve slezině

-podezření na hemolytickou anemii s hypersplenismem

2
Q

co se dává za radionuklid u vyš životnosti ery

A

51Cr- chroman draselný

3
Q

co se s radionuklidem děje ? u vyš poločasu ery-in vitro

A

P se odebere krev - inkubuje se s RNK a ten se naváže na Hb

4
Q

jak se postupuje dál v odběrech krve

A

za 10 min i z druhé ruky krev a pak Pchodí na kontroly za 2-3 tt

5
Q

jak se vyhodnocuje poločas přežívání ery

A

jako doba za kterou se rozpadne polovina erytrocytů označ 51Cr

6
Q

jaka je norm. hodnota poločasu přežití ery při tomto vyš?

A

23-32 dní , protože nejsou znač nové ery v KD jen ty různého stáří (délka života 120 dní)

7
Q

z čeho se vlastně určí poločas cirkulujících ery?

A

z křivky poklesu měrné aktivity ery v krevním oběhu

8
Q

stanovení doby přežívání trombocytů a místa d.-IND

A

AI hemolyt proces- idiopatická trobocytopenie

9
Q

bere se i u trombocytopenii P krev na inkub. s 51Cr?

A

NE ,používá se trombocytární náplav od krevních dárců

10
Q

jak často berem krev po iv aplikaci znač. trombocytů?

A

za 10 min, 20,30,60 min, pak denně do doby než aktivita tromb. klsne pod 10% výchozí hod

11
Q

výsledek měření je doba přežívání trombocytů což je?

A

doba za kt dojde k rozpadu 90% znač trombocytů

12
Q

jaká je norm doba přežití trombocytů?

A

7-10 dní

13
Q

stanovení objemu cirkulující krve je IND při podez. na:

A

polycytemia vera

14
Q

co především sledujem u stan objemu krve?

A

zvýš objem cirk ery

15
Q

proč zvýš objem cirkulujících ery vztahujeme na hmotnost P

A

protože bychom to mohli zaměnit s hemokoncentrací

16
Q

průběh objemu

A

odebrat krev , nesrážlivé činidlo, odseparují se ery, přidá se chroman a před zpětnou aplikací se určí jejich měrná aktivita

17
Q

scintigrafie KD- info o? složky?

A

distribuci KD- retikulárni vlákna a krvetvorné bb

18
Q

proč chceme zobrazit KD? IND

A

hematologické a onkolog onem

19
Q

scintigrafie sleziny- ID

A

akcesorní slezina,splenoza

20
Q

čím označujeme ery u vyš sleziny?

A

99Tc- technecistanem