GEN Flashcards Preview

Tentafrågor K1 > GEN > Flashcards

Flashcards in GEN Deck (3)
Loading flashcards...
1
Q

Under S-fasen replikeras allt DNA, men det är viktigt att detta sker endast en gång under varje cellcykel. Beskriv mekanismerna för att varje del av DNA replikeras endast en gång

(omtenta HT17)

A

Replikationen utgår från flera bestämda positioner i DNA (origins of replication) och utbreder sig i båda riktningarna. Replikationen kräver aktivt DNA-helikas som öppnar upp DNAt. Innan S-fasen inleds är inaktivt helikas vid utgångspositionerna bundet till ett proteinkomplex (ORC), och tillsammans utgör de ett prereplikativt komplex. S-cdk och andra kinaser aktiverar DNA-helikaset, varvid DNAt öppnas och replikationen kan ske. Även om ORC finns kvar i utgångspositionerna kan inte DNA-helikas på nytt rekryteras dit och bilda ett nytt prereplikativt komplex så länge S-cdk uttrycks, dvs ORC (m fl proteiner) är inaktiverat av S-cdk

2
Q

Vad är cellens vanligaste molekyl?

A

vatten (H20)

3
Q

Progression i cellcykeln sker med hjälp av cyklinberoende kinaser (cdks). Aktiveringen av ett cdk ökas genom att (vilka två alternativ är korrekta)

A) ett CDC25-protein defosforylerar cdk
B) insulin binder till cdk
C) det p53-reglerade proteinet p21 binder till cdk
D) transkriptionsfaktorn E2F binder till cdk
E) ett cyklin binder till cdk

A

Aktivering av cdk ökas genom att:

A) ett CDC25-protein defosforylerar cdk

E) ett cyklin binder till cdk