Glærur - Magnús Flashcards Preview

Anatómía > Glærur - Magnús > Flashcards

Flashcards in Glærur - Magnús Deck (43):
1

Hvert er hlutverk rotator cuff vöðvanna?

Að auka stöðugleika í axlarliðnum.

2

Hvaða vöðvar tilheyra rotator cuff?

M. Supraspinatus
M. Infraspinatus
M. Teres minor
M. Subscapularis

3

Hvað heita úlnliðsbeinin í proximal röðinni?

Scaphoid
Lunate
Triquetrum
Pisiform

4

Hvað heita úlnliðsbeinin í distal röðinni?

Trapezium
Trapezoid
Capitate
Hamate

5

Hvaða bein heita einu nafni Carpal bein og hvað eru þau mörg í einni hendi?

Beinin í úlnliðnum, 8stk.

6

Hvaða bein heita einu nafni Metacarpal bein og hvað eru þau mörg í einni hendi?

Fyrstu beinin í fingrunum sem tengjast úlnliðnum, 5stk. Eitt á hverjum fingri.

7

Metacarpal beinin eru gjarnan númerið hvernig er því háttað?

Metacarpal beinið í þumlinum er nr. 1 og síðan 2-5 í framhaldi af því.

8

Hvað hefur fingurnir mörg phalanx bein/kjúkur hver og hvernig eru þau nefnd?

-Þumallinn hefur 2: proximal og distal phalanx
Nærkjúka og fjærkjúka

-Hinir fingurnir hafa 3: proximal, middle og distal phalanx.
Nærkjúka - Miðkjúka - Fjærkjúka

9

Hvaða bein heita einu nafni Ossa digitorum?

Phalanx bein/kjúkur í fingrunum.

10

Hvað heita beinin þrjú sem mynda upphandlegg og framhandlegg?

Humerus - upphandleggur
Radius og Ulna - framhandleggur

11

Hvar er Subcutaneous Olecranon Bursan staðsett?

Aftan á olnboganum.

12

Hvaða þrjú bein mynda þríhyrningslaga axillary inlet?

-Viðbeinið (clavicle) að framan
-Fyrsta rifbeinið að innan
-Herðablaðið (scapula) alla leið að coracoid process að aftan.

13

Hvenær verður A. Subclavia að A. Axillaris?

Þegar hún fer í gegnum axillary inlet.

14

Hvað er Flexor Retinaculum?

Þykkt liðband sem myndar carpal tunnel.

15

Hvaða tveir þættir mynda carpal tunnel?

-Flexor retinaculum
-Carpal arch sem er myndaður úr carpal beinum.

16

Hvaða carpal bein mynda medial hlið carpal arch í carpal tunnel?

Pisiform
Hamate

17

Hvaða carpal bein mynda lateral hlið carpal arch í carpal tunnel?

Scaphoid
Trapezium

18

Hvers vegna myndast carpal tunnel syndrome?

Það myndast bólga í sinum og sinaslíðrum í carpal tunnel sem veldur því að það myndast þrýstingur á Medianus taugina.

19

Hvaða strúktúrar mynda Anterior vegg Axillunnar?

-M. Pectoralis major
-M. Pectoralis minor
-M.Subclavius
-Clavipectoral fascia

20

Hvað heitir fascian sem er meðal þeirra strúktúra sem mynda anterior vegg axillunnar?

-Clavipectoral fascia

21

Hvaða strúktúrar mynda Medial vegg axillunnar?

-Upper thoracic wall (rif + bandvefur á milli þeirra)
-M. Serratus anterior

22

Hvaða strúktúrar mynda Lateral vegg axillunnar?

-Sulcus intertubercularis (Millihnjótaskora) á humerus

23

Hvaða vöðvar liggja á milli axlargrindar og bols?

-Extrinsic, grunnu vöðvarnir
-M. Serratus anterior
-M.Pectoralis major
-M. Pectoralis minor

24

Hvaða þrjú liðbönd eru mjög mikilvæg þegar kemur að því að auka stöðugleika í axlarliðnum?

-Lig. Coracoacromiale
-Lig. Conoideum
-Lig. Trapezoideum

25

Hvaða hlutar eru það sem koma helst að því að gera axlarliðinn stöðugri?

-Rotator cuff vöðvarnir (4 stk.)
-Caput longum á M. Biceps brachii
-Caput longum á M. Triceps brachii
-3 liðbönd:
Lig. Coracoacromiale
Lig. Conoideum
Lig. Trapezoideum

26

Truflun á hvaða taug veldur vængherðablaði/ winging of scapula?

N. Thoracicus longus

27

Nefndu þrjár mikilvægustu lagnaleiðirnar í handleggnum.

-Axilla
-Cubital fossa - olnbogabót
-Carpal tunnel

28

Hvaða compartment má finna í upphandlegg?

Anterior compartment
Posterior compartment

29

Hvað eru margir vöðvar í upphandleggnum og í hvaða compartment eru þeir?

4 stk.
3 í anterior compartment
1 í posterior compartment

30

Hvað eru margir vöðvar í anterior compartment upphandleggs og hvað heita þeir?

3 stk.
-M. Brachialis
-M. Biceps brachii
-M. Coracobrachialis

31

Hvað eru margir vöðvar í posterior compartment upphandleggs og hvað heita þeir

1 stk.
-Triceps brachii

32

Hvaða heita hausarnir á triceps brachii í upphandleggnum?

-Caput longum
-Caput mediale
-Caput laterale

33

Hvaða compartment má finna í framhandlegg?

-Anterior compartment
Superficial layer
Intermediate layer
Deep layer
-Posterior copartment
Superficial layer
Deep layer

34

Hvað eru margir vöðvar í Anterior compartment framhandleggs og í hvaða undirflokkum eru þeir?

4-1=3

4 í superficial layer
1 í intermediate layer
3 í deep layer

35

Hvaða vöðvar eru í superficial layer, anterior compartment framhandleggs.

M. Flexor carpi ulnaris (caput humerale, caput ulnare)
M. Flexor carpi radialis
M. Palmaris longus
M. Pronator teres (caput humerale, caput ulnare)

36

Hvað einkennir M. Palmaris longus?

-30% hafa ekki þennan vöðvar
-Eina sinin sem er ekki í carpal tunnel

37

Hvaða vöðvar eru í intermediate layer, anterior compartment framhandleggs?

M. Flexor digitorum superficialis
-Caput humeroulnaris
-Caput radiale

38

Hvaða vöðvar eru í deep layer, anterior compartment framhandleggs?

M. Flexorum digitorum profundus
M. Flexor pollicis longus
M. Pronator quadratus

39

Fyrir hvað stendur carpi í vöðvum framhandleggs?

Þýðir að þeir eru tengdir carpal beinum.

40

Fyrir hvað stendur pollicis í vöðvum framhandleggs?

Þýðir að þeir tengjast hreyfingum í þumli

41

Fyrir hvað stendur digiti minimi í vöðvum framhandleggs?

Þýðir að þeir tengjast hreyfingum í litla fingri

42

Hvaða virkni hafa flestir vöðvar í anterior compartment framhandleggs?

Þeir eru flexorar

43

Hvaða virkni hafa flestir vöðvar í posterior compartment í framhandlegg?

Þeir eru extensorar