Glossary: Development Aid Flashcards Preview

ENA.8 > Glossary: Development Aid > Flashcards

Flashcards in Glossary: Development Aid Deck (39):
1

aliravitsemus, huono ravinto

malnourishment

2

antaa avustusta, avustaa

aid

3

avustustyöntekijä

aid worker, relief worker

4

elinolosuhteet

living conditions

5

elintaso

standard of living, living standard

6

hätäapu

humanitarian aid, relief aid

7

hyväntekeväisyysjärjestö

charity

8

kahdenvälinen

bilateral

9

kansalaisjärjestö

NGO: non-governmental organisation

10

kehitysmaa

Third World country, developing country

11

kehitysyhteistyö

development aid/assistance/cooperation

12

kehitysyhteistyöntekijä

development worker

13

köyhyyden vähentäminen

poverty reduction

14

kulkutauti, epidemia

epidemic

15

lahjoittaa

donate

16

lahjoittaja

donor

17

lapsikuolleisuus

infant mortality

18

lievittää, helpottaa

alleviate

19

luku- ja kirjoitustaidoton

illiterate

20

luku- ja kirjoitustaito

literacy

21

monenvälinen

multilateral

22

nälänhätä

famine, starvation

23

odotettu elinikä

life expectancy

24

omavaraisuus

self-sufficiency

25

pakolainen

refugee

26

perhesuunnittelu

family planning

27

pienimuotoinen laina

microloan, microcredit

28

puhtaanapito, hygienia

sanitation

29

puute

lack, shortage, scarcity

30

rahallinen apu

monetary aid

31

rahoittaa

fund, finance

32

reilu kauppa

fair trade

33

tehdä yhteistyötä

cooperate, collaborate

34

tukiainen

subsidy

35

tulos

outcome

36

ulkomaanvelka

foreign debt

37

uudistus

reform

38

vähävarainen maa

low-income country

39

vastaanottaja

recipient