Glossary: Work Flashcards Preview

ENA.8 > Glossary: Work > Flashcards

Flashcards in Glossary: Work Deck (74):
1

ammatti

profession, occupation (akateeminen), vocation, trade (ei-akateeminen)

2

ammatinvalinnanohjaus

career counseling

3

ammattitaidoton

unskilled

4

ansaita elantonsa

earn your living

5

ansioluettelo

curriculum vitae (CV), résumé

6

avoin työpaikka

vacancy, job opening

7

luontaisedut

fringe benefits, perks

8

eläke

pension

9

eläkkeelle jääminen

retirement

10

hakea työpaikkaa

apply for a job

11

hakemus

application

12

hakukirje

cover letter

13

harjoittelija

trainee, apprentice

14

henkilökunta

personnel, staff

15

irtisanoa, erottaa

fire, sack, dismiss, give somebody notice, make somebody redundant, let somebody go

16

irtisanoutua, erota

resign, quit, hand in your notice, give notice

17

itsenäinen ammatinharjoittaja

self-employed

18

lakkoilla

go on strike

19

liukuva työaika

flexitime, flexible hours

20

lomauttaa

lay off

21

oppisopimuskoulutus

apprenticeship

22

palkankorotus

raise

23

palkka

salary (month), wages (week), pay

24

palkkaneuvottelut

salary negotiation

25

pätevä

qualified

26

suositus

reference, recommendation

27

todistukset pätevyydestä

qualifications, certifications

28

tehdä työtä

work

29

tehdä etätyötä

telework, telecommute

30

tehdä kokopäivätyötä

work full-time

31

tehdä osa-aikatyötä

work part-time

32

tehdä tilapäistyötä

temp

33

tehdä vuorotyötä

work (in) shifts

34

tehdä ylitöitä

work overtime

35

käytännön työ, duunari

blue-collar job, trade

36

matalapalkkatyö

low-wage job, menial job

37

määräaikainen työ(suhde)

temporary job

38

osa-aika / kokoaikatyö

part-time / full-time employment

39

toimistotyö, akateeminen työ

white-collar job

40

vakituinen työpaikka

permanent job

41

vapaaehtoistyö

volunteering, volunteer work

42

työharjoittelu

practice, internship

43

työnantaja

employer

44

työnhakija

job-hunter / job-seeker

45

työntekijä

employee, worker

46

työpaikka (toimi, työ)

job

47

työpaikka (työtilat)

workplace

48

työtarjous

job offer

49

työttömyysavustus

unemployment benefit, dole money (be on the dole)

50

työtyytyväisyys

job satisfaction

51

työtön (adj.)

unemployed, jobless, out of work

52

työvoimatoimisto

job centre

53

ura

career

54

verkostoituminen

networking

55

ylennys

promotion

56

yrittäjä

entrepreneur

57

ammattiyhdistys

(trade) union

58

epäsäännöllinen työaika

irregular hours

59

etsiä työtä

look for a job, seek employment

60

hakija

applicant

61

isyysloma

paternity leave

62

lakko

strike

63

pätevyys

qualifications

64

pätkätyö

temporary work, short-term employment

65

sairausloma

sick leave

66

tehdä töitä maksamatta veroja

moonlight

67

tilapäistyöntekijä

temp(orary worker)

68

toimitusjohtaja

CEO (chief executive officer)

69

työtoveri

co-worker, colleague

70

työttömyys

unemployment, joblessness

71

työtön (subst.)

unemployed person

72

vuorotyö

shiftwork

73

ylityö

overtime

74

äitiysloma

maternity leave