Grammer Flashcards Preview

NorskKurs Skapego > Grammer > Flashcards

Flashcards in Grammer Deck (16)
Loading flashcards...
1

Refleksiv Verb:
Jeg Koser meg
Du gifter deg
han barberer seg
hun sminker seg
vi konsenterer oss
dere gleder dere
de kjeder seg

I enjoy my time
you marry
you looking forward sth
They are bored

2

Inne-Ute-Oppe-Nede-Borte-Hjemme.
Jeg Skal: inn, ut,opp, ned,bort,hjem.

Jeg er Hjemme: At home. inside the house.
Jeg drar Hjem: on way home. not inside.

3

Jo:Ikke
Jo is reply to negaitive question.
Snakker du ikke norsk? Jo. Jeg snakker norsk.
Likker du ikke kaffe? Jo. Jeg liker kaffe.

underline or emphasize: It really is cold. Det er jo kaldt i dag.
Det er jo bra å tenke på miljoe men det er ikke altid lett.

4

HOS:
when we are at somebody's place.

Jeg er hos legen. Jeg er hos min nabo og drikker kafe.

5

Møtes, synes, trives, lykkes, fins, trengs

Only passive form:
1) Infinitiv: Hun ønsker å elskes av ham.
2) Present: Hun elskes av ham

Hun ønsker at han elsker henne.
Han elsker henne.

diffrent: Vi møtes i mora.(without object).

To exist: finnes – fin(ne)s – fan(te)s – har funnes
To gather in a group: flokkes – flokkes – flokkedes el. floktes – har flokkes
forfares (bli ødelagt) – forfares – forfartes – har forfares
To feel: føles – føles – føltes – har føltes
To notice: kjennes – kjennes­ – kjentes – har kjentes
To succeed: lykkes – lykkes – lyktes – har lyktes
To remember: minnes – min(ne)s – mintes – har mintes
To fail: mislykkes – mislykkes – mislyktes – har mislyktes
To meet: møtes – møtes – møttes – har møttes
To hang out with/be around: omgås – omgås – omgiks el. omgikkes – har omgåttes
To hear rumors about: ryktes – ryktes – ryktes el. ryktedes – har ryktes
To see one another: se(e)s – se(e)s – så(e)s – har settes
To part/divorce: skilles – skil(le)s – skiltes – har skiltes
To feel ashamed: skjemmes – skjem(me)s – skjemtes – har skjemtes
To fight: slåss – slåss – sloss – har slåss
To think personal opinion: synes – syn(e)s – syntes – har syntes
To meet: treffes – treffes – treftes – har treftes el. truftes
To be needed: trenges – treng(e)s – trengtes – har trengtes
To like to be somewhere: trives – triv(e)s – trivdes – har trivdes
To wonder: undres ­– undres ­– undres el. undredes – har undre

6

hvorfor du..? Fordi..
jeg er blok, fordi jeg ikke har fåt lønn.

Jeg har ikke fåt lønn, derfor jeg er blok.

Årsak + derfor + resultat
resultat+fordi+årsak

7

ennå vs. enda
Broren min er her ennå.
Jeg har ennå ikke hørt noe etter job intervieu.
i år 2000 brukte ikke so mange folk internet enda.

TID: Nå: Ennå
FØR: Enda
GRAD: Enda+Ekstra
Jeg fikk enda flere poeng etter jeg hadde regnet total sommen.
jeg har enda en test jeg må skrive.(one more to do).
ADVERB INRØMMENE: first no, then yes. likevel det gikk enda an.
SUBJNKSJON: han gikk over isen, enda han ble advert

8

En fin bil
en fin veske
et fint hus
to fine kopper

spesielle:
Gammel >Gamle(2)
Vakker> Vakre(2)
Åpen>Åpne(2)
Ny>Nytt (et)
Viktig>viktig(en,et,ei)
Trist(en,ei,et)
Norsk(en,ei,et)
Praktisk(en,ei,et)
blå>Blåe(2)
Moderne(en,ei,et,2)
bra(en,ei,et,2)
Glad(en,ei,et,glae)
Liten, Lita, lite, Små

9

Hos
Jeg sitter hos leger nå
Hos person. Ikke plas.

When you ae with someone at their place

10

Hos
Jeg sitter hos leger nå
Hos person. Ikke plas.

When you ae with someone at their place

11

Mange
Flere
Noen

Ingen
Alle

Mye
Mer
Noe
Litt
Lite
All(alt)

Det er mye sol i dag
Jeg har noe melk i kjoleskape
Litt sukker
Har Lite sitronsaft. Jeg må gå til butikken.

12

Lær norsk
Imperativ
Kom hit!
Gå nå
Stek på 200’
Trykk her

Kjøp nå. Betal senere

13

Da: something happend and finished. Da jeg jobbet på skole, hadde jeg mye å gjøre.
Når: kjer ofte.
Når jeg våkner bb, jeg er trot.
Når jeg snakker norsk, jeg er glad.

Da jeg ringte jeg, var du ikke hjemme.
Når om kort tider: Når jeg bekokte deg om sommeren, pleide vi å go konserter.

14

leke og spille: REGLER er forkjell.

Leke med biler(fantasi situation)
Barna leker med barbi, med tog, med teddy bjorner, leke med vørandre.

spille:
lek med regler:
spille kort, spille piano, spiller basketball,etc.

15

i: hvor lenge; Ferdig

Jeg har studert fransk for i tre år: jeg snakker lit fransk.
Jeg jobbet med norsk i 10 år. Hvor lenge har du studert norsk? i en måned.

Noer er ferdig: Jeg gikk på universitet i 5 år.(jeg er ferdig)

o da har jeg snakket i seks minutter og da stopper jeg.


vv

16

fremtid:
om: fremtid: jeg skall gå på tur om en uke.
hun er gravid. hun skal levere om to måneder.
Du kommer om en time.

Fortid: for ... siden:
jeg kom til norge for 2 år siden.
jeg startet på norsk kurs for tre måned siden.
Jeg kom til Norge for 1 år siden.