07012018 Flashcards Preview

NorskKurs Skapego > 07012018 > Flashcards

Flashcards in 07012018 Deck (13)
Loading flashcards...
1

Jeg har vært veldig trøtt. Hele kroppen var i smerte

Jeg har vært veldig trøtt. Hele kroppen var i smerte

2

Et legemiddel

et medikament = en medisin = en farmako

3

verre enn noen gang før

worse than ever

4

få følger

ha konsekvenser

5

Jeg aner ikke hva det betyr

Jeg vet virkelig ikke. = I don’t have a clue.

6

skylder på

si at det er noen andres feil = to blame, to accuse
skylde på andre
skylder skyldte skyldt
gi (noen) skylden for noe; gi som forklaring

7

å beregne

to estimate
[beregner beregnet (el beregna) beregnet (el beregna)
undersøkelsen beregnes å være ferdig i neste uke

8

å feilberegne

to make a wrong estimate

9

Å ha en plan for å ;

Å ha en plan for å ;

10

Et minne = a memory
Å huske = to remember

Et minne = a memory
Å huske = to remember

11

«Den mannen som har kontor ved siden av meg» (entall, bestemt form)
«Disse mennene som jeg jobber sammen med, er flinke folk.» (flertall, bestemt form)

«Den mannen som har kontor ved siden av meg» (entall, bestemt form)
«Disse mennene som jeg jobber sammen med, er flinke folk.» (flertall, bestemt form)

12

Tilfeller

cases, situations
ved flere tidligere tilfeller
i noen tilfeller
vent her, i tilfelle jeg blir sen
for alle tilfellers skyld ("for å være helt sikker: Just in case

13

Å lære utenat

to learn by heart