Greetings & Basic Dialogue Flashcards Preview

Haitian French Creole > Greetings & Basic Dialogue > Flashcards

Flashcards in Greetings & Basic Dialogue Deck (60):
1

Thank you

mèsi

2

You're welcome

Pa dekwa

3

Greetings

Bonjou

4

Hello

Alo

5

How are you?

Koman ou ye?

6

Good! (greeting response)

N'ap boule!

7

Excuse Me

Eskize mwen

8

How do they say … in Creole?

Kij an yo di ... an Kreyòl?

9

What do they call that in Creole?

Ki jan yo rele sa an kreyol?

10

I don't speak French

Mwen pa pale franse

11

My name is . . . .

Mwen rele . . .

12

yes

wi

13

no

non

14

No, thanks.

Non, mesi.

15

Ok

Oke

16

Please

Souple

17

Who speaks English here?

Ki moun isit la ki pale angle?

18

Do you speak English?

Eske ou pale angle?

19

Do you speak French?

Eske ou pale franse?

20

I'm sorry

Mwen regret sa

21

Is everything OK?

 Eske tout bagay anfom?

22

Please give me…

Souple, ban mwen…

23

What do you need?

De quoi avez-vous besoin?

24

What do you want?

Kisa ou vle?

25

What?

kisa?

26

You OK?

Ou byen?

27

You understand?

Ou konprann?

28

Good morning!

Bonjou!

29

Good afternoon/evening!

Bonswa!

30

And you?

E ou menm?

31

How much is this?

Konben sa a ye?

32

How much?/How many?

konbyen

33

Is/are there?

Eske genyen?

34

No problem.

Pa gen pwoblèm

35

What's the matter?

Sa k'genyen?

36

When?

kile?

37

Where?

 ki kote?

38

Which?

kiles?

39

Who?

ki moun?

40

Why?

poukisa?

41

How?

kijan?

42

Have you seen?

Eske ou te we…?

43

How old are you?

Kilaj ou?

44

I don’t have any!

Mwen pa genyen!

45

What would you like?

Kisa ou ta vle?

46

Where do you live?

Kote ou rete?

47

Can you help us, please?

Eske ou ka ede nou, souple?

48

Can you tell me…?

Eske ou ka di mwen?

49

Do you have?

Eske ou genyen?

50

Please remain calm

Tanpri rete kalm

51

That's right!

Se byen

52

What happened to you?

Kisa ki rive ou?

53

What is that?

Kisa sa a ye?

54

What must we do?

Kisa pi nou fe?

55

What time is it?

ki lè li ye?

56

Where are we?

Kote nou ye?

57

Where can we buy…?

Kote nou ka achte...?

58

Where did he go?

Ki kote l' ale?

59

Where is the hospital?

Kote lopital la?

60

Who is there?

Ki moun ki la?