Greetings and Conversation Flashcards Preview

Cebuano > Greetings and Conversation > Flashcards

Flashcards in Greetings and Conversation Deck (24):
1

hello

halo

2

welcome

maayong pag-abot

3

good morning

maayong buntag

4

maayong

gabii

5

good bye

panamilit

6

how are you?

kumusta ka?

7

i'm fine, thanks, and you?

ako maayo, salamat, ug ikaw

8

thank you for your help

salamat sa imong tabang

9

my name is ...

akong pangalan si ...
ako si ...

10

do you speak English?

kasulti ka ba ug Iningles?

11

I do not speak Cebuano

dili ko kasulti ug Cebuano

12

What is your name?

Unsa ang imong pangalan?

13

do you understand?

nakasabot ka ba?

14

I don't understand

Wala ko kasabot

15

Repeat it

Usba kuno

16

Where is ...?

Hain si ...?

17

What direction?

Asa paingon?

18

Is it far?

Layo ba?

19

Where are you going?

Asa man ka?

20

You?

Ikaw?

21

See you later

Makita ta unya

22

I'm going

Adto na ko

23

Let's go

Tana

24

Who are you?

Kinsa man ka?