Places and Locations Flashcards Preview

Cebuano > Places and Locations > Flashcards

Flashcards in Places and Locations Deck (36):
1

outside

sa gawás

2

upstairs

ta-as

3

in front

(in front of)

atubangan

sa atubangan

4

at the back

sa luyó

5

above

sa ibabáw

6

on the corner

sa eskina

7

in school

eskwelahán

8

in the mountain

sa bukid

9

inside

sa sulúd

10

downstairs

silung

11

at the middle

tungâ

12

under

ilawum

sa ubos?

13

beside

sa kilid

14

at home

sa bay

15

on the beach

sa baybay

16

between

tunga

17

down

sa ubos

18

far

sa layo

19

left

wala

20

near

duol

21

right

tuo

22

up

sa itaas

23

beach

baybayon

24

bridge

tulay

25

forest

kakahoyan

26

hill

bungtod

27

lake

lanaw

28

mountain

bukid

29

ocean

dakung dagat

30

place

lugar

31

river

suba

32

road

dalan

33

sea

dagat

34

tree

puno

35

valley

kawalogan

36

village

balangay