Guyton Chapter 2 Flashcards Preview

Guyton Physiology > Guyton Chapter 2 > Flashcards

Flashcards in Guyton Chapter 2 Deck (58)
Loading flashcards...
1

Waar in de cel zit het genetische materiaal?

In de celkern/nucleus

2

Heeft de menselijke cel een celwand?

Nee cellen van de mens hebben een celmembraan

3

Waar bestaat protoplasma uit?

Bestaat uit:
- Water
- Ionen
- Eiwitten
- Vetten
- Koolhydraten

4

Hoeveel % van een cel bestaat uit water? En welke cellen minder?

70 tot 85%

Vetcellen hebben minder water intern

5

Wat zijn de belangrijke ionen in de cel?

De ionen zijn:
- Kalium
- Magnesium
- Fosfaat
- Sulfaat
- Bicarbonaat
- Kleine hoeveelheden natrium, chloride en calcium

6

Waar zorgen ionen bij het celmembraan voor bij zenuwvezels?

Transmissie van elektrochemische impulsen

7

Hoeveel % van de celmassa bestaat uit eiwitten?

10 tot 20% van de celmassa

8

Welke 2 algemene typen eiwitten zijn er? En wat is hun functie?

Typen eiwitten:
- Structurele eiwitten: Vaak in de vorm van lange filamenten die worden gebruikt om microtubuli te vormen voor de vorming van het cytoskelet. Ook zitten structurele eiwitten buiten de cellen in het collageen en elastische vezels van connective weefsel (bloedvat wanden, pezen en ligamenten)

- Functionele eiwitten: Zijn vooral enzymen, ze katalyseren specifieke intracellulaire reacties.

9

Wat zijn belangrijke vetten voor in de cel? En waar worden ze voor gebruikt?

Belangrijk zijn:
- Fosfolipiden
- Cholesterol

Gebruikt voor het maken van membranen

10

Hoeveel % van de celmassa bestaat uit fosfolipiden en cholesterol?

2% van de celmassa

11

Wat is bijzonder aan vetcellen?

Zit veel triglyceride in en kan oplopen tot 95% van de celmassa.

Ze worden verbruikt bij het nodig hebben van energie.

12

Hoeveel % van de totale celmassa bestaat uit koolhydraten in spieren en lever?

Spieren: 3%

Lever: 6%

13

Wat gebeurt er met koolhydraten die worden opgeslagen?

Worden opgeslagen in de vorm van glycogeen, een polymeer van glucose

14

Hoeveel minder energie zou er zijn als een cel geen mitochondriën bevat?

95% minder energie

15

Om welke organellen zitten membranen?

ER, mitochondrien, lysosomen, peroxisomen en Golgi apparaat

16

Hoe kunnen eiwitten door het membraan heen komen?

Door de poriën in het membraan

17

Hoe dik is het celmembraan?

Ongeveer 7,5 tot 10 nanometer dik

18

Uit welke componenten bestaat het celmembraan?

Bestaat uit:
- Eiwitten (55%)
- Fosfolipiden (25%)
- Cholesterol (13%)
- Andere vetten (4%)
- Koolhydraten (3%)

19

Wat is de basis structuur van het membraan?

Een dubbele vetlaag van beide 1 molecuul dik

20

Wat zijn de functies van sphingolipiden in het membraan?

- Bescherming van een schadelijk milieu
- Signaal transmissie
- Bindingsplekken voor extracellulaire eiwitten

21

Wat zijn de functies van cholesterol in het membraan?

- Ze bepalen de permeabiliteit van het membraan
- Controleert de vloeibaarheid van het membraan

22

Welke stoffen kunnen niet door de dubbele vetlaag? en welke wel?

Niet:
- Ionen, glucose en urea

Wel:
- Zuurstof, koolstof en alcohol

23

Welke soorten eiwitten zitten in het celmembraan? En wat zijn de functies?

- Integrale eiwitten
Ze fungeren als kanalen door het membraan heen voor water-oplosbare substanties, als draageiwitten voor actief transport, sommige als enzymen en als receptor

- Perifere eiwitten
Zitten vast aan integrale eiwitten, voornamelijk enzymen of controleurs van transport van substanties door de poriën

24

Wat zijn de meeste integrale eiwitten?

Glycoeiwitten

25

Hoeveel van de lipiden van het membraan zijn glyclipiden?

1/10

26

Wat is de glycocalyx?

De buitenkant van de cel die vol zit met koolhydraten

27

Wat zijn de functies van de glycocalyx?

- Negatieve lading
- Verbinding met andere cellen
- Receptor voor hormonen
- Immuunreacties

28

Hoe wordt de jelly substantie genoemd in het cytoplasma?

Het cytosol

29

Wat zit er in secretoire blaasjes die gemaakt zijn door het ER-Golgi systeem?

Proenzymen, als het membraan eromheen verdwijnt zal het enzym actief worden.

30

Hoe ziet de structuur van het ER eruit?

Een netwerk van cisternae (tubulaire structuren) en vlakke vestibulaire structuren

31

Wat voor oppervlakte kan een ER maximaal hebben in levercellen?

30 tot 40 keer de oppervlakte van de celmembraan

32

Hoe noem je de ruimte tussen de ER-tubuli?

Endoplasmatische matrix

33

Waar is het ER mee verbonden?

Het nucleaire membraan

34

Welke soorten ER zijn er? En wat wordt waar geproduceerd?

Ruw ER en Glad ER
Ruw ER: Eiwitten
Glad ER: Vetten

35

Hoe ziet de structuur van het Golgi-apparaat eruit?

4 of meer dunne lagen cisternae op elkaar

36

Wat is vaak de locatie van het Golgi-apparaat in de cel?

De kant van de cel waar secretie plaatsvindt.

37

Het Golgi-apparaat ontvangt blaasjes van het ER. Wat doet het Golgi-apparaat met deze blaasjes?

Ze worden verder bewerkt.
Er worden lysosomen, secretoire blaasjes en andere cytoplasmatische componenten van gemaakt.

38

Waar worden lysosomen gevormd?

Golgi-apparaat

39

Wat is de functie van lysosomen?

Intracellulaire verteringsstelsel wat zorgt voor vertering van:
- Beschadigde cellulaire structuren
- Voedseldeeltjes in de cel
- Ongewilde materie (bacteriën)

40

Wat is de diameter van een lysosoom?

250 tot 750 nanometer

41

Hoe ziet de structuur eruit van een lysosoom?

Een dubbele vetlaag gevuld met kleine granules, deze granules zijn eiwitaggregaten van 40 hydrolase enzymen

42

Hoe groot zijn de granules die in lysosomen zitten?

5 tot 8 nanometer in diameter

43

Wat is de functie van hydrolase enzymen in een lysosoom?

Het kan organische bindingen splitten door het binden van waterstof aan één deel en hydroxyl aan het andere deel

44

Wanneer worden de enzymen in een lysosoom pas actief?

Als de dubbele vetlaag/membraan openbreekt

45

Waar lijken lysosomen op?

Peroxisomen

46

Hoe kunnen peroxisomen worden gemaakt?

Door zelf-replicatie

47

Welke werkzame stoffen zitten in peroxisomen?

Oxidasen en catalase

48

Wat kunnen oxidasen bewerkstelligen?

Zuurstof met waterstof laten combineren waardoor waterstofperoxide ontstaat

49

Wat is een belangrijke functie van peroxisomen?

Cataboliseren van lange vetzuren

50

Wat gebeurt er met de helft van de alcohol die je drinkt?

Wordt afgebroken door de peroxisomen van de levercellen

51

Wat is de functie van de mitochondriën

Zorgen voor energie in de cel in de vorm van ATP

52

Welke cellen hebben 100 tot wel duizenden mitochondriën

Hartspiercellen

53

Wat is de afmeting van mitochondriën

een paar 100 nanometers tot wel 1 micrometer in diameter

54

Hoe ziet de structuur van een mitochondria eruit

Bestaat uit een buitenste en binnenste membraan, de vouwen van het binnenste membraan worden cristae genoemd. De holte in de mitochondria is de matrix.

55

Wat zit er in de cristae van mitochondria?

Oxidatieve enzymen

56

Wat zit er in de matrix van mitochondria?

Enzymen die zorgen voor het vrijmaken van energie uit voedingsstoffen

57

Zit er DNA in mitochondriën?

Ja, ze zijn zelf-replicatief

58

Waar zorgen de oxidatieve enzymen van de cristae en de enzymen in de matrix voor van een mitochondria?

Oxidatie van voedingsstoffen om energie te verkrijgen