Guyton Chapter 4 Flashcards Preview

Guyton Physiology > Guyton Chapter 4 > Flashcards

Flashcards in Guyton Chapter 4 Deck (1)
Loading flashcards...
1

Wat is diffusie?

Willekeurige bewegingen van moleculen