Health & Medical Flashcards Preview

Haitian French Creole > Health & Medical > Flashcards

Flashcards in Health & Medical Deck (46):
1

Where does it hurt you?

Kote li fe ou mal?

2

Dead

Mouri

3

Drown

Nwaye

4

He/she choked on food

Li trangle pandan l'ap manje

5

To lose conciousness

pedi konesans

6

Regain conciousness

 repran konesans

7

pain

doulè

8

recover

fè mye

9

recovery, healing

gerizon

10

needle

zegwi

11

supply, supplies, equipment

ekipman

12

surgery, operation

operasyon

13

therapy

terapi

14

trauma

frakti

15

treatment

tretman

16

anesthesia

anestezi

17

bandage

bandage

18

better

pi bon

19

broken

kraze

20

burn

pike, boule

21

care

swen

22

comfort

konsole

23

comfortable

konfòtab

24

cook, cooking

kuit, kwit

25

doctor

doktè

26

feel

santi

27

feeling

sansasyon

28

heal

geri

29

hope

espere

30

hurt

fè mal

31

Diarrhea

Djare

32

Fever

Fiev

33

I cannot eat.

Mwen pa ka manje.

34

I cannot sleep.

Mwen pa ka domi.

35

I feel nauseated.

Mwen anvi vomi.

36

I have diarrhea.

Mwen gen djare.

37

I need something for this cut.

Mwen bezwen yon bagay pou blese sa a.

38

I'm dizzy.

Mwen toudi.

39

I'm hungry.

Mwen grangou.

40

I'm not too well.

Mwen pa two byen.

41

I'm sick.

Mwen malad.

42

I'm very thirsty.

Mwen swaf anpil.

43

My whole body is hot.

Tout ko mwen cho.

44

We need a doctor right now.

Nou bezwen yon dokte kounye ya.

45

We need a nurse right now.

Nou bezwen yon mis touswit.

46

We would like to eat.

Nou ta vle manje.