Histo Flashcards Preview

Hismed > Histo > Flashcards

Flashcards in Histo Deck (4)
Loading flashcards...
1
Q

Henryk Fryderyk Hoyer UW

A
1 rozwoj histologii jako oddzielnej
2 odkryl anastomozy zylno tt
3 logika medycyny, mianownictwo, ewolucjonizm
4 histologia ciala ludzkiego - podr
5 aktualniejsze wydanie
2
Q

Wladyslaw Szymonowicz

A

1 pierwszy samodzielny zaklad histo i embrio
2 wlokna nerwowe odchodzace od cialek merka w naskorku
3 hipoteza poch kom wysp langerhansa z mezodermy
4 zbiory bogate zwiazane z badaniami

3
Q

Stanislaw Maziarski

A
1 tworca krakowskiej szkoly histofizjo
2 morfologia gruczolow zew wydz
3 podzial gruczolow ww na podstawie rozwoju i budowy mikro
4 podr do cwiczen histol
5 podr histofizjologia czlowieka
4
Q

Mieczyslaw Konopacki

A

1 hipoteza istnienia w kom jajowej 2 enzymow; rozkl sub zoltka i sub bialkowe
2 roztwory na protoplazme i jadro
3 pierwsza ofiara sposrod profesorow pl zastrzelony w dordze do pracy IIWW