Hoeft Flashcards Preview

WdC > Hoeft > Flashcards

Flashcards in Hoeft Deck (9)
Loading flashcards...
1
Q

Jakie są funkcje bezpieczeństwa?

A
  • Poufność
  • Integralność
  • Uwierzytelnianie
  • Autoryzacja
  • Niezaprzeczalność
2
Q

Co to nie zaprzeczalność?

A

Strona podejmująca jakieś działania nie może się ich wyprzeć

3
Q

Co to autoryzacja?

A

Weryfikacja upoważnienia żądającego dostępu do usługi lub zasobów.
Uzyskanie nieuprawnionego dostępu.

4
Q

Co to Uwierzytelnianie?

A

Weryfikacja tożsamości podmiotu żądającego dostępu do usługi/zasobów.

5
Q

Co to poufność?

A

Zagwarantowanie że informacja nie zostanie udostępniona nieuprawnionym osobom.

6
Q

Co to integralność ?

A

Zagwarantowanie ze informacja nie zostanie zmodyfikowana w sposób nieuprawniony.

7
Q

Cechy jednokierunkowej funkcji skrótu.

A
  1. M1 = M2 => H(M1) = H(M2)
  2. Modyfikacja wiadomości zmienia wartosc funkcji
  3. Trudno wygenerować wiadomość której wartość funkcji skrótu przyjmie zadana wartosc
  4. Trudno znaleźć wiadomość o zadanej wartości funkcji skrótu
  5. Trudno znaleźć dwie różne wiadomości o takich samych wartościach funkcji skrótu
8
Q

Jakie są protokoły wymiany klucza ?

A

Diffie-hellman

Authentication and key agreement

9
Q

Symetryczna vs asymetryczna

A

Symetryczna: jeden klucz, krótszy 128 bitowy
Asymetryczna: dwa powiązane ze sobą klucze 2048 bitowe