Gierszewski Flashcards Preview

WdC > Gierszewski > Flashcards

Flashcards in Gierszewski Deck (13)
Loading flashcards...
1
Q

Wymień kryteria klasyfikacji zagrożenia.

A
 1. Naruszany mechanizm bezpieczeństwa
 2. Natura podtatności
 3. Umiejscowienie kompromitowano elementu
 4. Charakter zagrożenia
 5. Rozproszenie ataku
2
Q

Jakie są naruszane mechanizmy bezpieczeństwa ?

A
-Autentyczność 
  \+ podszywanie 
  \+ podniesienie poziomu   
    uprawnień
-poufność 
  Odtajnienie informacji
-integralność
  \+manipulacja informacja 
-dostępność 
  \+odmowa świadczenia usług
3
Q

Jakie są natury podatności?

A

Zamierzena - przyjęte założenia na etapie
projektowania (konstrukcyjna)
Niezamierzona- błędy

4
Q

Jak umiejscowiony może być kompromitowano element?

A
 • Lokalnie
 • na ścieżce komunikacyjnej
 • w sieci rozległej
5
Q

Jakie są charaktery zagrożenia ?

A
Atak celowany ATP
-długie przygotowania 
- dłuższy czas trawania 
-konkretny cel 
-złożony wektor ataku
I atak niecelowany
Odwrotność celowanego 
plus zainfekowanie największej ilości stacji
6
Q

Rozproszenie ataku, jakie?

A
 • Pojedyncze miejsce ataku DoS

- Atak rozproszony DDoS

7
Q

Struktura atakow DDoS.

A

to zdjecie trzeba

8
Q

Co to Kerberos?

A

System uwierzytelniania i autoryzacji stosowany w sieciach LAN.
Wymaga znajomosci uwierzytelnianego podmiotu.
Najczęściej wykorzystywany w Implementacja Active Directory
Pracuje w modelu 3 stron:
-klient
-serwer usług
-serwer uwierzytelniania

9
Q

Jakie są zastosowania PKI?

A
 • Szyfrowanie komunikacji WWW(HttPs)
 • Połączenia VPN
 • podpisywanie wiadomości e-mail
 • karty SIM
 • karty płatnicze
 • płatności zbliżeniowe
 • Sieci TOR
10
Q

Co to PKI?

A

Służy do zarządzania cyfrowymi certyfikatami i kluczami szyfrującym dla osób, programów i systemów.

11
Q

Cykle życia certyfikatów

A

Zobacz rysunek.

 1. wygenerowanie certyfikatu
 2. przeslanie do podpisu
 3. aktywny certyfikat
  4a. Odwołanie certyfikatu
 4. b upłynięcie czasu życia certyfikatu
12
Q

Dostęp otwarty vs dostęp zamknięty

A

Otwarty - Wszystko co nie jest zabronione jest dozwolone

Zamknięty - wszystko co nie jest dozwolone jest zabronione

13
Q

Sieć tor co to?

A

Sieć komputerowa implementująca trasowanie cebulowe.

Zapobiega analizie ruchu sieciowego.