Hoofdstuk 1 - Inleiding Flashcards Preview

Biologie - Dierkunde > Hoofdstuk 1 - Inleiding > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 1 - Inleiding Deck (19):
1

Wat is leven?

Unieke chemische samenstelling
Hiërarchische organisatieniveaus
Voortplanting
Genetische code
Metabolisme
Ontwikkeling

2

Unieke chemische samenstelling

Alle levende systemen bevatten ingewikkelde macromoleculen. 4 groepen:
1) nucleïnezuren
2) proteïnen of eiwitten
3) koolhydraten
4) lipiden

3

Hiërarchische organisatieniveaus

Van klein naar groot:
- Subcellulair-moleculair niveau
- Cellulair niveau
- Weefsels
- Organen
- Individu
- Populatie
- Gemeenschap
- Ecosysteem

4

Voortplanting

Gebeurt op verschillende organisatieniveaus.
Tegenstrijdig samenspel erfelijkheid variatie.
Dit samenspel zorgt voor biologische evolutie.

5

Genetische code

Speelt een rol bij erfelijkheid.
Gebruik van nucleïnezuren, vaak DNA.

6

Metabolisme

Opnemen van voedingsstoffen uit de omgeving -
afbraak voedingsstoffen - energie & kleine moleculaire componenten komen vrij - nieuwe verbindingen maken.

7

Ontwikkeling

Typische levenscyclus waarbij het organisme een ontwikkeling doormaakt; meestal ook groei. Eerst eenvoudig stadium; later meer complex stadium.

8

Indeling van levende organismen

Eukaryoten
Prokaryoten

9

Eukaryoten

Volledige celbouw (celkern en andere intracellulaire structuren)
Opdeling:
- Protista (eencelligen)
- Fungi (zwammen)
- Plantae (planten)
- Animalia (dieren)

10

Prokaryoten

Hebben geen celkern.
Opdeling:
- Eubacteria
- Archaebacteria

11

Eubacteria

- Cyanobacteriën/Blauwwieren:
- Proteobacteriën/purperbacteriën
- Spirocheten

12

Cyanobacteriën/Blauwwieren

- Leven in water
- Fotosynthese
- Produceren zuurstof
- Komen eventueel in kolonies voor
- Waarschijnlijk basis voor ontstaan planten
- Chloroplast is cyanobacterie in endosymbiose met eukaryote cel (denkt men)

13

Proteobacterie/Purperbacterie

- Grote diverse groep
- Bekende ziekteverwekkers (salmonella, escherichia)
- Soms fotosynthetisch
- Mitochondria ontstaan door endosymbiose purperbacterie op eukaryote cel

14

Spirocheten

- Lang en spiraalvormig
- Ziekteverwekkers (ziekte van lyme, syphillis)
- Genus leptospira: veroorzakers ernstige ziekten
- Endosymbiose met eukaryote cel: ontstaan bewegingsorganellen

15

Archaebacteria

- o.a. Methanogenen, Extreem halofiele en thermoacidofiele bacteriën.
- Meestal anaëroob, sommigen aëroob
- Sommige autotroof (fotosynthese!)

16

Regnum protista

- Sommigen foto-autotroof (chloroplasten en chlorofyl)
- Anderen heterotroof
- Eencellige foto-autotrofe Algae
- Heterotrofe Protozoa

17

Regnum fungi

- Geen chlorofyl - ze zijn heterotroof
- Stijve celwanden

18

Regnum plantae

- Multicellulair
- Foto-autotroof
- Stijve celwanden

19

Regnum animalia

- Multicellulair
- Heterotroof
- Opslag koolhydraten als glycogeen
- Geen celwand
- Spiercellen en zenuwcellen
- Beweeglijke zaadcel smelt samen met eicel
- Zygote ondergaat klievingspatroon
- Vorming blastula en gastrula