Hyperloop III. Flashcards Preview

Deutsch - PM > Hyperloop III. > Flashcards

Flashcards in Hyperloop III. Deck (20):
1

aufgreifen

zadržať, zachytiť, osvojiť si

2

e Eroberung

úspech, dobytie

3

maßgeblich

rozhodne, autoritatívne, smerodatný

4

e Mitwirkung, -en

spolupráca, spolupôsobenie

5

lud

pozval, naložil, nabil

6

lud aus

vyhnal, nepozval, vykladal

7

lud ein

pozval, nakladal

8

lud über

preložil

9

s Statement

prehlásenie, vyhlásenie (eng), vyjadrenie (eng)

10

bereiten

pripravovať, chystať

11

e Steuer, -n

daň, dávka, poplatok

12

e Forschungsabteilung, -en

výskumné oddelenie

13

beauftragen

poveriť, prikázať, uložiť

14

s Ergebnis, -se

výsledok, udalosť

15

entwerfen

rozhodnúť, navrhnúť, načrtnúť

16

r Schall, -e

zvuk

17

knapp

tesný, tesne, stručný

18

schwärmen

básniť, rojčiť

19

e Umsetzung, -en

zmena, premena, konverzia, rozklad

20

tätig/tatig

činný, aktívny