Hyperloop IV. Flashcards Preview

Deutsch - PM > Hyperloop IV. > Flashcards

Flashcards in Hyperloop IV. Deck (20):
1

umgehen

zaoberať sa, obchádzať

2

anzusprechen

osloviť

3

der Aufruf, -e

výzva, ohlas

4

verbreiten

šíriť, rozširovať

5

überwaltigen

premôcť, zdolať, odzbrojiť

6

gewesen

bol, bola, boli

7

der Mitstreiter, -

spolubojovník, bojovník

8

anderswo

inde

9

weitgehend

rozsiahle, ďalekosiahle

10

e Machbarkeit, -en

prevádzkovateľnosť, realizovateľnosť

11

e Einbeziehnug

zahrnutie, zapojenie, zreteľne

12

e Voraussetzung, -en

prepoklad

13

e Grundlage, -n

základ, báza, podložie

14

eng

úzky, tesný, obmedzený

15

vernetzen

sieťovať

16

r Vorschlag, ä-e

návrh

17

e Gestaltung, -en

vytvorenie, stvárnenie, vzhľad, forma

18

r Leiter, -

riaditeľ, vedúci, rebrík

19

aufregen

rozčúliť, zvíriť (prach), podráždiť (vzrušiť)

20

r Unternehmer, -

podnikateľ