ID-mærkning Flashcards Preview

1HF Røgt og pleje > ID-mærkning > Flashcards

Flashcards in ID-mærkning Deck (10)
Loading flashcards...
1

Hvem har pligt til at få registreret og mærket et dyr?

Det har ejeren eller besidderen

2

Hvornår skal en hund mærkes?

Inden den er 8 uger gammel

3

Hvornår skal en hund bære navneskilt?

Når den er 4 måneder gammel

4

Hvad er lovpligtigt for navneskilt?

Ejers navn og adresse

5

Hvilken forsikring er lovpligtig for hunde?

Ansvarsforsikring

6

Hvordan skal hunde mærkes efter d. 3. juli 2011?

Med mikrochip

7

Hvordan er reglerne angående mærkning af kat?

Det er ikke lovpligtigt at mærke sin kat, med mindre den skal med på rejse

8

Hvordan er reglerne angående registrering af sin kat?

Man kan ikke registrere sin kat, uden den der mærket. Hvis katten er mærket skal den registreres

9

Hvor skal mikrochippen som regel sidde?

På venstre side af halsen

10

Hvordan kan man ellers undersøge om et dyr er chippet, hvis man ikke kan finde den med chipaflæseren?

Røntgen