Ikke-neoplastisk oversigt Flashcards Preview

Patologi > Ikke-neoplastisk oversigt > Flashcards

Flashcards in Ikke-neoplastisk oversigt Deck (15):
1

Cavum oris

Irritationshyperplasi/bifidobrom

Pyogent granulom: gingiva, inflammatoriske celler

Perifert kæmpecellegranulom

2

Lunger

Atelektase

KOL

Asthma

Fibrose

3

Colorectal

Divertikulose
-dannelse af divertikler i tarmen, udposning på tarmen

Divertikulose: multiple divertikler

Divertikulitis: kulose med inflammation

4

Lever

Fokal nodulær hyperplasi

5

Prostata

Benign hyperplasi
-LUTS
-hormonelt betinget
-centralt i prostata

6

Testes og epididymis

Hydrocele
-i testes

Spermatocele
-i epididymis

Varikocele
-i funniculus

7

Cervix uteri

Cervixpolypper
-ikke malignt potentiale
-pletblødninger

8

Corpus uteri

Endometriehyperplasi
-simpel/kompleks
-atypi/uden atypi

9

Ovarier

PCOS(polycystisk ovariesyndrom)
-hyppigste endokrine sygdom hos fertile kvinder
-cyster på ovarier

10

Mamma

Fibrocystiske forandringer
-hormonelt betinget

Epithelhyperplasi
-duktal og lobulær
-risiko for malignitet

Skleroserende adenose
-hårdt kirtelvæv
-ikke malignitet

Radialt ar
-Vævsfortætning

Gynækomasti
-hormonelt betinget

11

Thyroidea

Ikke-toksisk diffus og multinodøs struma
-lavt jodindtag

Diffus toksisk struma(Graves, Morbus Basedowii)
-autoantistoffer

12

Gl. parathyroidea

Hyperplasi

13

Gl. suprarenales

Insufficiens
-hypokortisolæmi

14

Knogle

Fibrøs dysplasi
-består af fibroossøst væv
-metaplasi
-børn

15

Hjerte

Hypertrofi
-VV hypertrofi

Kardiomyopati
-Kan ses ved amyloidose