Patologi brainscape - Patologi brainscape Flashcards Preview

Patologi > Patologi brainscape - Patologi brainscape > Flashcards

Flashcards in Patologi brainscape - Patologi brainscape Deck (330)
Loading flashcards...
1

20. En kræftsvulst, som påvises mellem to screeningsundersøgelser betegnes

A. Latent cancer
B. Synkron cancer
C. Intervalcancer

C. Intervalcancer
102

2

13. Ved in-situ hybridisering (ISH/FISH/CISH) kan følgende påvises i intakte celler : a. Proteiner
b. DNA punktmutationer
c. Virus RNA

c. Virus RNA
119

3

21. Hvilken af følgende hudforandringer er forstadie til spinocellulært hudkarcinom (planocellulært karcinom)

A. Seboroisk keratose
B. Aktinisk keratose
C. Verruca vulgaris

B. Aktinisk keratose
627 632

4

8. Følgende sygdomme/tilstande prædisponerer til aortadissektion (dissekerende aortaaneurisme) undtagen

A. Marfans syndrom
B. Aterosklerose
C. Ehlers-Danlos syndrom
D. Hypertension
E. Cystisk fibrose

E. Cystisk fibrose

5

2. Ødemudvikling kan skyldes

A. Hyperalbuminæmi
B. Hypotension
C. Diarré
D. Leversvigt
E. Intet af ovennævnte

D. Leversvigt

6

5. Alkohol kan være en væsentlig ætiologisk faktor til følgende sygdomme undtagen

A. Akut pancreatitis
B. Iskæmisk hjertesygdom
C. Gastritis
D. Kronisk pancreatitis
E. Kardiomyopati

B. Iskæmisk hjertesygdom

7

12. Klassiske eksempler på maligne sygdomme hos børn vil være

A. Ewings sarkom, myelomatose, neuroblastom
B. Ewings sarkom, osteosarkom, medulloblastom C. Osteosarkom, akut myeloid leukæmi, rhabdomyosarkom

B. Ewings sarkom, osteosarkom, medulloblastom
547, 553, 705

8

10. Ved kronisk inflammation er de(n) dominerende celletype(r)

A. Lymfocytter og plasmaceller
B. Neutrofile granulocytter
C. Eosinofile granulocytter
D. Mastceller
E. Epitelceller

A. Lymfocytter og plasmaceller

9

10. Inflammation i knogle og knoglemarv betegnes som

A. Osteomyelitis
B. Osteokondritis
C. Osteitis fibrosa cystica

A. Osteomyelitis
533

10

2. Hvilket af nævnte er ikke associeret med kronisk inflammatorisk tarmsygdom?

A. Steatose
B. Arthritis
C. Granuloma annulare
D. Iridocyclitis
E. Erythema nodosum

C. Granuloma annulare

11

10. Hvilken af nedenstående er hyppigste årsag til galdevejsobstruktion: (s. 297)
A. Cancer i galdegangene
B. Galdesten
C. Cancer i caput pancreatis

B. Galdesten

12

9. Ved hyperplasi forstås:

A. Forstørrelse af et organ eller væv som følge af et øget antal celler
B. Transformation fra en differentieret celletype til en anden
C. Præmalign tilstand i et epitel
D. Forstørrelse af et organ eller væv som følge af øget cellestørrelse
E. Irreversibel tumorlignende celleproliferation

A. Forstørrelse af et organ eller væv som følge af et øget antal celler

13

2. Ved amyloidose

A. Forstås manglende evne til absorption af stivelse.
B. Ses aflejring af fibrillære proteiner i væv.
C. Ses aflejring af amylase i leveren.

B. Ses aflejring af fibrillære proteiner i væv.
28

14

3. Claudicatio intermittens i benene skyldes: (s.126)
A. Nedsat ilttilførsel pga. obstruktiv karlidelse
B. Dilatation af venerne i underbenene (varicer)
C. Trombose i dybe vener

A. Nedsat ilttilførsel pga. obstruktiv karlidelse

15

4. Følgende udtryk er rigtigt vedrørende metaplasi

A. Ændring af celler i malign retning
B. Ændring af bindevæv til epithelvæv
C. Skrumpning af epithelceller
D. Ændring af epithelvæv til bindevæv
E. Ingen af ovennævnte

E. Ingen af ovennævnte

16

6. Mallory's hyalin (Mallory legemer) er

A. Apoptose af leverceller
B. Tegn på enzymatisk fedtnekrose
C. Ophobning af intermediære filamenter i hepatocytter
D. Positive ved jernfarvning
E. Ingen af ovennævnte

C. Ophobning af intermediære filamenter i hepatocytter

17

13. Forekomst af flere langsomt voksende forstørrede uømme lymfeknuder vil klassisk være tegn på

A. Sarkommetastase
B. Akut infektion
C. Lymfom

C. Lymfom
453

18

25. 5 års overlevelsen for et ventrikelkarcinom i DK er ca.:

a. 10%
b. 40%
c. 70%

a. 10%

224

19

5. Forøgelse af de eosinofile granulocytters antal ses især ved

A. Appendicitis hos børn
B. Tuberkulose
C. Virusinfektion
D. Astma bronchiale
E. Kronisk obstruktiv lungesygdom

D. Astma bronchiale

20

15. Ved akut myokardieinfarkt ses ofte?

A. Ødem af underekstremiteter
B. Ascites
C. Lungeødem

C. Lungeødem
130

21

21. Følgende udsagn om p16 er korrekt:

A. Det er et angiogent protein
B. Det er et tumorsuppressor protein
C. Det er et onkogent protein

B. Det er et tumorsuppressor protein
57

22

25. Hvilken af følgende prognostiske faktorer er forbundet med høj risiko for recidiv af brystkræft og dermed mulighed for, at den pågældende patient vil blive tilbudt adjuverende behandling (kemoterapi)?

A. Alder < 60 år
B. Høj differentieringsgrad
C. HER2 receptor status normal

A. Alder < 60 år
424-425

23

15. Hyperbilirubinæmien ved obstruktion af ductus choledochus karakteriseres ved:

a. Konjungeret bilirubin
b. Ukonjungeret bilirubin
c. Blandingsform af ukonjungeret og konjungeret bilirubin

a. Konjungeret bilirubin
268

24

25. Hvilken komplikation til myokardieinfarkt optræder oftest først

A. Dresslers syndrom
B. Papillærmuskel ruptur
C. Ventrikelaneurisme

B. Papillærmuskel ruptur
659

25

10. I en leverbiopsi har du fået stærk mistanke om hæmokromatose. Hvilken specialfarvning vil du ordinere til at verificere din mistanke?

A. PAS
B. Berliner-blå
C. Giemsa
D. Oil Red O
E. Congo-rød

B. Berliner-blå

26

9. Hvis følgende begivenheder ordnes i kronologisk rækkefølge, hvilken er da den anden

A. Fissur eller ruptur i ateromatøs plaque.
B. Okklusion af lumen.
C. Blødning i ateromatøs plaque.
D. Thrombose.
E. Rekanalisering.

A. Fissur eller ruptur i ateromatøs plaque.

27

2. Fibrinoid nekrose kan ses ved

A. Akut pancreatitis
B. Svampe- eller bakterielle infektioner
C. Immunologisk reaktion i blodkar

C. Immunologisk reaktion i blodkar
24-25

28

14. Hvilken specialfarvning vil du bestille, hvis du har mistanke om amyloidose:

a. PAS
b. Alkalisk kongo
c. Masson Trichrom

b. Alkalisk kongo
111

29

24. Et mikroskopisk kendetegn for basocellulært karcinom er

A. Parakeratose
B. Pseudohornløgsdannelse
C. Randpalisadering af tumorcellekernerne

C. Randpalisadering af tumorcellekernerne
629

30

18. Den hyppigsete årsag til apoplexia cerebri er:

A. Hjerneinfarkt
B. Hæmorrhagia cerebri
C. Subaraknoidal blødning

A. Hjerneinfarkt
697