Immunologie - voorkennis KOW Thema 5 Flashcards Preview

Keuzeonderwijs Thema 5 - Immunologie > Immunologie - voorkennis KOW Thema 5 > Flashcards

Flashcards in Immunologie - voorkennis KOW Thema 5 Deck (30)
Loading flashcards...
1

Hoe wordt antigeen aan T-cellen gepresenteerd?

In de vorm van antigene peptiden gebonden aan MHC-moleculen (bij de mens heten deze HLA-moleculen)

2

Noem twee organen waar antigeenpresenterende cellen en lymfocyten op zo’n manier bij elkaar worden gebracht, dat de kans dat een antigeen wordt herkend, zo groot mogelijk is.

lymfeklieren, milt 

(ook goed: tonsillen, platen van Peyer)

3

Welk type T-lymfocyt is verantwoordelijk voor het doden van virusgeïnfecteerde cellen?

CD8+ T lymfocyt of cytotoxische T lymfocyt

4

Hoe wordt de afweer genoemd die immunologisch geheugen oplevert?

adaptieve of verworven afweer

5

Welke 5 klassen (isotypen) van antistoffen zijn er?

 • IgM
 • IgD
 • IgG
 • IgA
 • IgE

6

Which of the following cells can not perform phagocytosis?

 • Monocytes
 • Erythrocytes
 • Macrophages
 • Neutrophils

Erythrocytes cannot perform phagocytosis. Erythrocytes are red blood cells, which do not serve a major function in the immune system.

Neutrophils, monocytes, and macrophages all perform phagocytosis as an important part of innate immunity.

7

Hoe wordt de afweer genoemd die meteen vanaf de geboorte aanwezig is?

innate of aangeboren afweer

8

Wat is een andere naam voor witte bloedcel?

leukocyt  (leukos (Gr.) = wit)

9

Wat is het belangrijkste effectormechanisme van de innate immuunrespons?

fagocytose

10

Welk celtype (zo algemeen mogelijk) zorgt voor de adaptieve afweer?

lymfocyt

11

Welk type leukocyt heeft als belangrijkste functie het doden van parasitaire wormen?

eosinofiele granulocyt

12

Welk type lymfocyt zorgt voor de productie van antistoffen?

B lymfocyt

13

Wat is een andere naam voor rode bloedcel?

erytrocyt (erythros (Gr.) = rood)

14

Welke typen T-lymfocyten kunnen hulp geven bij antistofvorming, macrofagen stimuleren en afweerreacties remmen?

CD4+ T lymfocyten of T helper lymfocyten

15

Welk type leukocyt is bij gezonde mensen het grootst in aantal?

neutrofiele granulocyt

16

Van welke typen leukocyten is fagocytose de belangrijkste functie?

 • (neutrofiele) granulocyt
 • monocyt / macrofaag

17

Van welk celtype betekent de naam letterlijk ‘grote eter’?

macrofaag

18

Er zijn drie typen granulocyten.

 

Welk type granulocyt komt in het bloed het meest voor?

neutrofiele granulocyt

19

Which of the following is not directly involved in the innate immune response?

 • Macrophages
 • Skin
 • B lymphocytes
 • Mucus in the respiratory tract

B lymphocytes do not play a major role in innate immunity. The other choices all provide a first line of defense against a wide variety of pathogens.

B lymphocytes, on the other hand, produce antibodies. These products are highly specialized to recognize certain antigens, and form a large part of specific immunity.

20

Welk type leukocyt zal in de bloedbaan verhoogd aanwezig zijn, in geval van een bacteriële infectie?

neutrofiele granulocyt

21

Welke celtypen zie je in deze bloeduitstrijk?

erytrocyten en lymfocyten

          (ook zie je trombocyten, maar dat zijn celfragmenten)

22

Which of the following is not directly involved in the specific immune response?

 • T lymphocytes
 • Macrophages
 • B lymphocytes
 • Antibodies

Macrophages do not play a direct role in specific, or acquired, immunity.

Specific immunity involves cells that specialize to recognize and attack a limited class of antigens. In contrast, macrophages phagocytose a wide variety of pathogens and foreign particles.

23

Welke twee typen leukocyt zijn in een bloeduitstrijk van een gezond persoon het minst in frequentie aanwezig?

 • eosinofiele granulocyt
 • basofiele granulocyt

24

Welk type leukocyt heeft als belangrijkste functie het reguleren van de bloedstroom in capillairen door het vrijmaken van histamine en andere vasoactieve stoffen?

mestcel

25

Bij welk proces spelen trombocyten een essentiële rol?

bloedstolling

26

What is the difference between innate and specific immunity?

Innate immunity provides a broad line of defense against foreign material. Its response to pathogens is general, not specific to the identity of the pathogen.

Specific immunity is highly specialized, using immunological memory of previous infections to respond to certain pathogens.

Macrophages, neutrophils, mast cells, natural killer cells, and dendritic cells are involved in innate immunity. T and B lymphocytes are involved in specific immunity.

27

Hoe worden de receptoren genoemd die aanwezig zijn op cellen van de innate afweer, en die zorgen voor herkenning van pathogenen?

PRR: pattern recognition receptoren

28

Tot welke celtypen kan een monocyt differentiëren?

macrofaag en dendritische cel

29

Welke afweer kan na infectie levenslang geheugen opleveren tegen re-infecties met hetzelfde pathogeen?

adaptieve afweer

30

What is phagocytosis?

Phagocytosis is the engulfment of a foreign particle by an immune cell, or phagocyte. The particle is taken up in a vesicle and can then be degraded.

This process can often involve chemotaxis, a form of movement in which a cell is drawn toward or away from specific chemical substances.