Imperfect Flashcards Preview

Spanish 1Z06 > Imperfect > Flashcards

Flashcards in Imperfect Deck (5)
Loading flashcards...
1

endings for -ar verbs

aba
abas
aba
ábamos
abais
aban

2

endings for -ir and -er verbs

ía
ías
ía
íamos
íais
ían

3

ser

era
eras
era
éramos
erais
eran

4

ir

iba
ibas
iba
íbamos
ibais
iban

5

ver

veía
veías
veía
veíamos
veíais
veían