Inflammation og heling Flashcards Preview

Patologi > Inflammation og heling > Flashcards

Flashcards in Inflammation og heling Deck (18)
Loading flashcards...
1

definer inflammation

organismens fysiologiske svar på en lokal vævsskade

2

definer akut inflammation

initiale inflammatoriske reaktion som finder sted få minutter indenfor vævskaden

3

patogenese for akut inflammation

Karreation:
- Vasodilation => rubor, calor
- Øget kar permeabilitet => tumor
Cellulær reaktion:
- rekrutering af leukocytter (neutrofile)
- Fagocytose

4

makroskopisk for akut inflammation

rubor (rødme)
calor (varme)
tumor
dolor (smerte)

5

mikroskopisk for akut inflammation

mange neutrofile granolucytter

6

definer kronisk inflammation

inflammation som fortsætter i uger eller måneder efter vævsbeskadigelse

7

hvilke sygdomme kan starte som kronisk

autoimmune
længerevarende hypersensibilitet
kronisk tarmsygdom

8

mikroskopisk for akut inflammation

makrofager, lymfocytter, plasmaceller og evt. eusinofile
vævsdestruktion
angiogenese og fibrose

9

definer granulomatøs inflammation

kronisk inflammation med infiltration af makrofager der danner runde ansamlinger (granulomer) omgivet af lymfocytter

10

patogenese for granulomatøs inflammation

makrofager optager en fremmed agens, men er ikke istand til at nedbryde den

11

Eksempler på sygdomme hvor der ses granulomatøs inflammation

tuberkulose, morbus chron,

12

hvordan kan heling ske

resulotion: vævets normale forhold genoprettes
arvæv: det ødelagte væv erstattes af bindevæv (fibrose)

13

årsager til akut inflammation

infakt
infektion (bakterie, virus)
kemisk/fysisk skade
immunologisk

14

hvilke områder ses der rødt infakt

steder med dobbelt blodforsyning
hjerte, lunge, lever og til dels tarmen

15

hvorfor opstår der rødt infakt i lungen

lungeemboli

16

hvad sker der ved granulomatøs inflammation

makrofager optager fremmed agens
de vokser sig store
de går sammen til flerekernede kæmpeceller

17

hvilke kriterier skal være opfyldt for at der dannes heling ved resolution

- hurtig og komplet fjernelse af årsagen
- begrænset vævsskade
- tab af ECM og celler erstattes af nysyntese og celledeling

18

hvornår opstår der heling ved arvævsdannelse

hvis betingelser for resulotion ikke er til stede
vævet erstattes af proliferende fibroblaser og små kar => fibrose