INNOVACIONS DE LA GUERRA Flashcards Preview

Primera Guerra Mundial > INNOVACIONS DE LA GUERRA > Flashcards

Flashcards in INNOVACIONS DE LA GUERRA Deck (6):
1

Conseqüencies humanes
Quines eren les condicions dels soldats?

Van passar mesos mal vivint a les trinxeres, coverts de fang, sotmesos a bombardejos, sense higiene i sanitat.

2

Conseqüencies humanes
Quin va ser el nombre de víctimes?

Van morir 8 milions de persones i 9 milions van quedar ferits. La majoria de víctimes eren homes i per aquest motiu hi va haver superpoblació femenina.

3

Canvis a la rereguarda
Que va passar amo l'economia?

Es va suspendre la llibertat de producció i comerç, i ni les empreses ni els ciutadans prenien decisions sobre la producció, ho feia l'estat.

4

Canvis a la rereguarda
Que va passar amo les dones?

Una consequências indirecta va ser la incorporación laboral de les dones al món laboral, ja que les homes estaven lluitant. Va ser essencial ja que va demostrar la capacitar femenina en botes les tasques.

5

Canvis a la rereguarda
Que va passar amo la propaganda?

Exageraven o minimitzaven a conveniencia la informació que arribava del front, per així manteir la moral de la població i dels combatents afeblint la de l'enemic.

6

Quines van ser les noves armes, i per què s'utilitzaven?

1. Aviació: principi nomas missione d'observació. Després van afferir armament per combatti aeri i petits bombardeigs. Alemanys van crear el zepelín però era massa gran i el feria vulnerable.
2. Blindats: inventats peli britànics 1916 per la guerra de trinxeres. Eren fortaleses mòbils armades de canons i metralledores.
3. Submarins: utilitzats pels alemanys per intentar estrangular l'economia britànica.
4. Artilleria. avenços amb les metrelladores i s'utilitzaven els marters.
5. Armes químiques: s'utilitzaven gasos tóxics, com ara la iperita (gas mostassa).