Intro Til Portefølje Ledelse Flashcards Preview

Strategisk Ledelse > Intro Til Portefølje Ledelse > Flashcards

Flashcards in Intro Til Portefølje Ledelse Deck (9):
1

Hvilke udfordringer er der ofte de virksomhedens projektportefølje

For mange projekter
Forkerte projekter
Projekter mangler kobling til strategi
Ubalance i portefølje

2

Nævn de tre former for organisering af udviklingsaktiviteter

Program
Projekter
Forbedrings opgaver

3

Nævn hvordan organiseringen af projektarbejdet

Portefølje
Program
(projekter der er forbundet, projekter der har et fælles mål)
Projekt

4

Hvilke områder siger PMI at portefølje planen berører

Vedligeholde portefølje g justering til strategi
Allokerer økonomiske ressourcer
Allokerer human resourcer
Måle udbytte op mod strategi
Strategisk risikostyring

5

hvad er kendetegnet ved en portefølje frem for et program

Portefølje
Samtlige projekter og programmer
Besluttet men behøver ikke at være igangsat
Behøver ikke at have sammenhæng mellem projekterne
Ingen sluttermin er et øjebliksbillede

6

Hvad er kendetegnet ved et program frem for en portefølje

Projekter som tilsammen skaber den effekt der ønskes af programmet.
Samme formål, fælles strategi, samme type.
Sammenhænge mellem projekterne
Har en sluttermin

7

Når der kigges på at balancere porteføljen siger gray og Larsen tá der er nogle strategiske overvejelser samt områder.
Hvilke ?

Strategiske overvejelser(værdi, strategisk fit, Balancering/risk)

Complience (skal), kortsigtede
Operationelt projekter 1-1.5 år
Strategiske projekter 1.5 og frem

8

Hvad betyder projektmylder

Mange forskellige forskellige projekter i organisationen der involverer mange forskellige afdelinger

9

Hvilke beslutningsprocesser er der

Rationel man
Administrative man
Moddeling through
Interessent model
Den politiske model
Garage Can