Programledelse Flashcards Preview

Strategisk Ledelse > Programledelse > Flashcards

Flashcards in Programledelse Deck (11):
1

Hvorfor siger Mikkelsen at man har et program

For at samle overblik og prioritering af udviklingsaktiviteter

2

Hvilke faser siger digitaliseringsstyrelsen at der er

Identificering
Præcisering
Ledelse af program
Lukning af program

3

Hvor mange principper er der for programledelse

7
1) sikre overensstemmelse med strategi
2) lede forandringer
3) kommunikere fremtidensfordele
4) lede proaktivt gevinstrealisering
5) Tjekke programorganiseringens værdi
6) Sikre organisatorisk forandring
7) skabe læring

4

Hvad betyder governance

Aftaler i forhold til sponsororganisationen om løbende overvågning
Indhold og omfang -strategisk alignment
Fremgangsmåde og samordning
Usikkerhed eller risikostyring
Kvalitetsstyring

5

Hvad står management for

At organisere
Metode og dokumentation
Program administrative procedurer
Kommunikation
Ressource styring
Økonomistyring
Kontraktstyring
Risikostyring

6

Hvordan beskriver digitaliseringsstyrelsen programorganiseringen

Program bestyrelse
Programstyregruppe
Programleder
Program sekretær og løsningsforum
Projektledere

7

Hvilke opgave områder siger PMI der er

Programstrategi
Programbenefits management
Programstakeholders engagement
Program governance
Midten er der program lifecycle management

8

Hvilke gevinsttyper siger KL at der er

Økonomisk råderum
Kvalitetsforbedringer
Service
Trivsel

9

Hvordan skaffes økonomisk råderum oftest

Ved produktivitet og ved effektivitet

10

Hvad er programboardets opgave

At sikre en effektiv allokering af ressourcer
At håndtere virksomhedens strategiske målsætning

11

Hvad er programlederens ansvarsområde samt opgaver

At koordinere aktiviteter mellem projekter fokus på helheden

Definer programmet(økonomi, estimere scope ressourcer og omkostninger)
Risikovurdering
Udvikle programplan

Nedlukning af programmet
Afsluttende rapporter
Læring
Formel nedlukning op mod programboardet