Isang Pakikipag-usap 3 Flashcards Preview

Tagalog > Isang Pakikipag-usap 3 > Flashcards

Flashcards in Isang Pakikipag-usap 3 Deck (38)
Loading flashcards...
1

The garden looks nice.

ang jardin ay maganda

2

What did you do today?

Ano ang ginawa mo?

3

School as fine.

ok lang ang eskuwela

4

Do you need help?

Kailangan mo ng tulong?

5

What's for dinner? breakfast? lunch?

Ano ang hapunan/almusal/tanghalian.

6

Can I have mangoes please?

Pahingi ng manga?

7

Thanks for dinner/breakfast/lunch.

Salamat po sa hapunan/almusal/tanghalian

8

I'm going to school.

Pupunta ako sa eskwela.

9

Do you want to watch a movie?

Gusto mong manuod ng cine?

10

Which one?

Alin?

11

Where is (person)

Nasaan si...

12

Where is (thing)

Nasaan ang...

13

Meet at car in 10 minutes.

Maskita tayo sa coche.

14

I want asian food for dinner.

Gusto ko ng Asian pagkain.

15

How do you say___ in tagalog?

Ano ang___ sa tagalog?

16

What does___mean in English?

Ano ang___sa Ingles?

17

Slow down

Dahan dahar lang

18

I don't understand

Hindi ko maintindihan.

19

I will be home at___

Dadating ako sa bahay___

20

I'm leaving at

Aalis ako ng___

21

I'm hungry.

Gutom ako

22

Do we have dessert?

May dessert tayo?

23

Look at Cooper

Tingnan mo si Cooper

24

I understand

Naintindihan ko

25

have a nice day

Magandan araw sa'yo

26

sorry

patawad

27

de nada

walang (pong) anuman

28

What is this?

Ano ito?

29

I'm thirsty.

Ako ay nauuhaw

30

please repeat that

Mangyaring ulitin na

31

say again

sabihin muli

32

A proposito (btw)

Siyanga pala

33

Really

Talagá

34

Este es____ mi classmate

Heto si____kaklase ko

35

Adios

O sige na muna

36

Ahora voy

Punpunta na ako sa

37

Justo cerca de

Malapit lang sa

38

De

Taga
Taga saan