Izpit Flashcards Preview

Infekcije > Izpit > Flashcards

Flashcards in Izpit Deck (37):
1

S katerim antibiotikom zaščitimo osebo z aidsom pred atipičnimi mikobakterijami?

makrolidi

2

Kateri makrolidni antibiotik ima najmanj vpliva na razvoj odpornih bakterijskih sevov?

midekamicin

3

Pred uporabo katerega protiretrovirusnega zdravila naredimo test na »genski označevalec HLA B 5701«?

abakavir

4

Katero je najprimernejše zdravilo za zdravljenje filarioze?

DEC

5

Pri otrocih ne predpisujemo:

fluorokinolonov

6

Delovanje primakina.

eradikacija jetrnih parazitov malarije in zdravljenje P. jirovecii pljučnice

7

Protiglivna profilaksa izbire pri bolnikih po presaditvi krvotvorne matične celice in z boleznijo presadka proti gostitelju je:

posakonazol

8

Kaj je kombinacija protimikrobnih zdravil, ki jih izkustveno predpišemo bolniku z bakterijskim meningitisom po nevrokirurškem posegu?

cefepim + vankomicin

9

Kateri fluorokinolonski antibiotik dobro deluje proti anaerobom?

moksifloksacin

10

Zdravila za zdravljenje glivnega meningitisa?

amfotericin B, flukonazol, vorikonazol

11

Betalaktamski antibiotiki:

piperacilin, cefazolin, aztreonam

12

S čim zdravimo gonorejo?

ceftriakson + azitromicin

13

S čim zdravimo rikecije?

tetraciklini

14

Pri nosečnici z bakteriurijo predpišemo:

nitrofurantoin ali amoksiklav ali cefaleksin

15

S čim izkustveno zdravimo akutni nekrotizirajoči pankreatitis?

karbapenemom (imipenem)

16

Izkustvena terapija za infekcijske driske?

azitromicin

17

Katere okužbe zdravimo z aciklovirjem?

s HSV in VZV

18

Kateri antibiotik uporabljamo za zdravljenje atipičnih pljučnic?

fluorokinolon, tetraciklin, makrolid

19

Kdaj uporabimo aminoglikozid kot monoterapijo?

-okužbe zg sečil z občutljivimi povzročitelji
-(streptomicin ali gentamicin) zdravljenje tularemije in kuge

20

Kako bi preprečili pnevmocistozo pri bolniku z AIDS-om?

TMP/SMX

21

Na kateri makrolidni antibiotik se najhitreje razvije odpornost:

azitromicin

22

Katera antibiotika ne delujeta na Pseudomonas aeruginosa?

ertapenem in tigeciklin

23

Kateri antibiotiki delujejo na P. aeruginosa?

ciprofloksacin, ceftazidim, gentamicin

24

Kdaj uporabimo kombinacijo betalaktamskega antibiotika in makrolida?

pri težki pljučnici

25

Poliena sta:

amfotericin B, nistatin

26

Z lamivudinom zdravimo:

HBV in HIV

27

Največ součinkovanj ima zdravilo:

vorikonazol

28

Z albendazolom zdravimo:

ehinokokoze, toksokaroze, kožne larve migrans

29

Proti pnevmokoku med fluorokinoloni dobro delujeta:

moksifloksacin, levofloksacin

30

Katero zdravilo ne sodi v prvo izbiro za ambulantno zdravljenje doma pridobljene pljučnice brez pridruženih bolezni:

moksifloksacin

31

Zdravilo izbire za sifilis:

benzatil penicilin G

32

Flukonazol ne deluje proti:

aspergilom

33

Za okužbo z ESBL bakterijami so najprimernejši:

karbapenemi

34

Kako izkustveno zdravimo peritonitis:

cefotaksim, ceftriakson

35

Za okužbo z bakterijami, ki izločajo betalaktamaze razširjenega spektra, so najpomemnejši antibiotiki:

karbapenemi

36

Pri bolnikih, preobčutljivih za penicilin, lahko za vnetja v ustni votlini predpišemo:

klindamicin

37

Katere okužbe preprečuje profilaksa s TMP/SMX?

toksoplazmozo in pljučnico zaradi P. jirovecii