Protibakterijska zdravila Flashcards Preview

Infekcije > Protibakterijska zdravila > Flashcards

Flashcards in Protibakterijska zdravila Deck (26):
1

Naravni penicilini so najprimernejše zdravilo za zdravljenje:

pnevmokokne pljučnice in okužb, ki jih povzroča S. pyogenes (angina, šen, škrlatinka)

2

Protistafilokokni penicilin je najprimernejše zdravilo za zdravljenje okužb s kakšnimi stafilokoki?

-stafilokoki, ki niso odporni proti meticilinu

3

Kaj zdravimo z aminopenicilini?

-okužbe obnosnih votlin
-akutno vnetje srednjega ušesa
-akutno poslabšanje kroničnega bronhitisa
-zunajbolnišnično pljučnico

4

S katerim zaviralcem betalaktamaz kombiniramo piperacilin?

tazobaktamom
(zdravljenje hudih bolnišničnih okužb)

5

Od česa je odvisna učinkovitost aminoglikozidov in kaj pomeni poantibiotični učinek?

-učinkovitost je odvisna od najvišje dosežene serumske koncentracije
-njihov učinek je možno izmeriti, tudi ko konc. zdravila ni več zaznavna

6

S katero skupino antibiotikov ne smemo kombinirati penicilinov?

tetraciklini

7

Naštej podskupine antibiotikov v skupini betalaktamov.

Penicilini, cefalosporini, karbapenemi, monobaktami.

8

Obliki naravnih penicilinov sta?

Peroralna oblika = penicilin V.
Prenteralna oblika = penicilin G.

9

Kako se imenujeta peroralna in parenteralna oblika aminopenicilinov?

peroralna: amoksicilin
parenteralna: ampicilin

10

Klinična uporaba Aminopenicilinov.

akutno vnetje obnosnih votlin, akutno vnetje srednjega ušesa, zunajbolnišnična pljučnica,
akutno poslabšanje KOPB, meningitis zaradi Listerie monocytogenes

11

Proti katerim bakterijam cefalosporini ne delujejo?

enterokokom

12

Kolikšen % posameznikov je alergičnih na penicilin?

0.7 - 10%

13

Ureidopeniciline uporabljamo za zdravljenje ...

bolnišničnih okužb - v primeru intenzivnega zdravljenja ali mešanih okužb

14

Kolikšen delež ljudi je preobčutljiv na cefalosporine in karbapeneme?

1 - 3%

15

Ketero generacijo cefalosporinov uporaabljamo za zdravljenje zapletenih zunajbolnišničnih in bolnišničnih okužb?

3. generacijo

16

Katero generacijo cefalosporinov uporabljamo za zunajbolnišnično pljučnico?

5. generacijo

17

Kateri cefalosporin je učinkovit proti P. aeruginosa?

ceftolozan

18

Kateri antibiotiki sodijo med karbapeneme?

imipenem, meropenem, ertapenem

19

Naštej nekaj aminoglikozidov in makrolidov.

-aminoglikozidi: streptomicin, amikacin, gentamicin
-makrolidi: eritromicin, klaritromicin, azitromicin

20

Kakšna je klinična uporaba makrolidov in klindamicina?

-makrolidi: okužbe dihal pri preobčutljivih na betalaktamske antibiotike
-klindamicin: stafilokokne in streptokokne okužbe pri preobčutljivih na betalaktamske antibiotike
mešane okužbe v trebušni votlini in v področju notranjih rodil (v kombinaciji s proti G- bacilom antibiotiki)

21

Kaj je pomembnejši neželeni učinek klindamicina?

psevdomembranozni kolitis

22

Pri kateri skupini antibiotikov hrana močno zavre absorpcijo?

tetraciklini

23

Kaj je protimikrobni spekter tigeciklina?

MRSA, VRE, ESBL

24

Kaj je klinična uporaba doksiciklina?

netipična pljučnica, spolno prenosljive okužbe s klamidijami

25

Kaj je kontraindikacija za terapijo s tetraciklini?

-otrok do 8. leta starosti
-nosečnost
-doječa matera

26

Kateri antibiotiki imajo baktericidno delovanje?

-makrolidi (v velikih koncentracijah)
-kombinacija penicilini/glikopeptidi in aminoglikozidi
-fluorokinoloni
-kloramfenikol
-daptomicin
-polimiksini