Japanische Wörter Dezember Flashcards Preview

Japanese Wörter > Japanische Wörter Dezember > Flashcards

Flashcards in Japanische Wörter Dezember Deck (78):
1

Gomän

I am sorry

2

I am sorry

Gomän

3

onegai

please

4

please

onegai

5

tondemonai

no way!

6

no way!

tondemonai

7

chotto

a minute (do you have a second?) dont do it to olderly

8

a minute (do you have a second?) dont do it to olderly

chotto

9

obake

ghost

10

ghost

obake

11

atschi ke

go away / get the heck out of here (strong)

12

go away / get the heck out of here (strong)

atschi ke

13

mou ii

that's enough

14

that's enough

mou ii

15

uso, uso

it's a lie

16

it's a lie

uso uso

17

Woher kommen Sie?

"doko kara kimaschta ka?"

18

"doko kara kimaschta ka?"

Woher kommen Sie?

19

Ich spreche kein Japanisch

watischi wa nihongo hana sema sän

20

watischi wa nihongo hana sema sän

Ich spreche kein Japanisch

21

Ich möchte japanisch sprechen...

nihongo hana schtai des

22

nihongo hana schtai des

Ich möchte japanisch sprechen...

23

Ich möchte Japanisch üben

Nihongo renschü schtai des

24

Nihongo renschü schtai des

Ich möchte Japanisch üben

25

Ich spreche ein wenig Japanisch

wataschi wa nihongo skoschi hana semas

26

Ich verstehe

wakarimas

27

wataschi wa nihongo skoschi hana semas

Ich spreche ein wenig Japanisch

28

wakarimas

Ich verstehe

29

Ich verstehe nicht

wakarima säng

30

wakarima säng

Ich verstehe nicht

31

Ich weiss nicht

shirima säng

32

shirima säng

Ich weiss nicht

33

was?

nani

34

nani

was?

35

Was sind Sie von Beruf?

donno oshigoto o schtei maska?

36

donno oshigoto o schtei maska?

Was sind Sie von Beruf?

37

Sprechen Sie bitte langsamer

yu-kurite kudasai

38

yu-kurite kudasai

Sprechen Sie bitte langsamer

39

Sprechen Sie Englisch?

eeego hana-semas-ka?

40

eeego hana-semas-ka?

Sprechen Sie Englisch?

41

Ich will es lernen

soreo manabitai des

42

soreo manabitai des

Ich will es lernen

43

Wie alt bist du?

Anata wanan sai deska?

44

Anata wanan sai deska?

Wie alt bist du?

45

Was bedeutet...?

wa nanto imi deska?

46

wa nanto imi deska?

Was bedeutet...?

47

was heisst... auf Japanisch

nihongo de ... o nanto imaska

48

nihongo de ... o nanto imaska

was heisst... auf Japanisch

49

Schreiben Sie es bitte auf

Kaite kudasai

50

Kaite kudasai

Schreiben Sie es bitte auf

51

Darf ich ein Foto machen?

Schaschin o totte mo ii deska?

52

Schaschin o totte mo ii deska?

Darf ich ein Foto machen?

53

Die Rechnung bitte

okan tscho onegai shimas

54

okan tscho onegai shimas

Die Rechnung bitte

55

omoshiroi

fun/interesting

56

fun/interesting

omoshiroi

57

sumi-masän

excuse me

58

excuse me

sumi-masän

59

(arigato gosaimas) taschkari mashta

Thank you it was helpful

60

Thank you it was helpful

(arigato gosaimas) taschkari mashta

61

Please treat me well (introduction)

yoroshku onegai shemas

62

yoroshku onegai shemas

Please treat me well (introduction)

63

yoroskuü

(hello)

64

(hello) casual

yoroskuü

65

how old are you

oikts deska

66

oikts deska

how old are you

67

after you (age)

doozo

68

doozo

after you (age)

69

see you soon

tschaa mata

70

tschaa mata

see you soon

71

Whats your name?

onama e wa?

72

o namae wa?

Whats your name?

73

o namae wa na deska?

What is your name (more)?

74

What is your name (more)?

onama e wan deska?

75

tschaa nä

see ya

76

see ya

tschaa nä

77

Wastashi-wa Andrin des

I am Andrin

78

I am Andrin

Wastashi-wa Andrin des