Jėgos Flashcards

1
Q

Kas yra jėga?

A

Matavimo vienetas, parodantis vieno kūno poveikio dydį kitam

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Jėgos poveikis

A

Kinta kūno greitis
Kinta judėjimo kryptis
Kinta kūno forma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Jėgą apibūdina

A

Jėgos didumas
Veikimo kryptis
Veikimo taškas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Kas yra vektorius

A

Rodyklė, kuri nusako kokio dydžio yra jėga

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Kas yra deformacija

A

Kūno formos pakitimas kuris gali būti grįžtamas arba ne

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Deformacijos gali būti, paaiškint

A

Plastinė-negrįžta į pradinė būseną

Tamprioji-grįžta į pradinę būseną

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Deformacijos rūšys

A
Lenkimo
Griunždymo
Tempimo
Sukimo
Šlyties
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Kas yra tamprumo jėga

A

Priešinga deformacijos jėgai, susidaro veikiant išorinei defor. jėgai (kūno gebėjimas sugrįžti į pradinę būseną)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Tamprumo jėga priklauso nuo

A

Medžiagos
Matmenų ir formos
Deformacijos dydžio

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Kas veikia tamprumo veikiantį kūną?

A

Traukos ir stumos jėga

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Huko dėsnis-

A

Spyruoklės pailgėjimas yra proporcingas ją veikinčiai jėgai

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Tamprumo jėga-

A

Peržengus šią ribą, kūnas liks deformuotas ir nebegrįš į pradinė būseną.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Kas yra sunkio jėga

A

Tai jėga kuria žemė traukia kūnus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Sunkis priklauso nuo

A

Masės

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Kur sunkio vertorius yra paišomas

A

Iš kūno vidurio

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Kas yra laisvojo kritimo pagreitis?

A

Žemės duotas vienodas pagreitis

17
Q

Kas yra laisvas kritimas

A

Kūno kritimas tuštumoje

18
Q

Fs=

A

M*g

19
Q

Laisvo kritimo pagreitis yra =

A

9,81m/s2

20
Q

Kiek kartų mėnulyje yra mažesnė traukos jėga ir kritimo pagreitis

A

6

21
Q

Kas yra svoris

A

Jėga kuria kūnas tempia pakabą ar spaudžia atramą

22
Q

Kas yra nesvarumas

A

Kūno būsena, kada jis juda su atrama žemyn, jo svoris sumažinamas

23
Q

Kas yra persvara

A

Kada kūna juda su atrama aukštyn, jo svoris padidėja P=m(g+a)

24
Q

Fs ir P panašumai

A

Tokia pati formulė, priežastis kryptis

25
Q

Kas yra trinties jėga?

A

Ji atsiranda, kada kūnas judo kito kūno paviršiumi

26
Q

Trinties jėgos priežastys

A

Paviršiaus nelygumai
Dalelių tarpusavy trauka
Kryptis yra priešinga judėjimo krypčiai

27
Q

Trinties rūšys

A

Slydimo, riedėjimo, rimties

28
Q

Ftr=

A

Mimg

29
Q

Kas yra jėgų atstojamoji

A

Kada 2 jėgos veikia kūną, jų dydžiai susideda arba atsiima viena iš kitos, pagal jų veikimo kryptį

30
Q

Kai veikiančios jėgos, kurių veikimo kryptis yra skirtingos, bet jų dydžiai vienodi-

A

Jos vieną kitą kompensuoja