Ka ģimene ietekmē identitāti Flashcards Preview

Soc > Ka ģimene ietekmē identitāti > Flashcards

Flashcards in Ka ģimene ietekmē identitāti Deck (10)
Loading flashcards...
1
Q

Kas ir identitāte?

A

Piederībai kādai jomai

2
Q

Identitātes veidi

A

Personīga
Sociālā
Dzimuma
Vecuma
Nacionālā
Reliģiskā
Digitālā
Etniskā

3
Q

Kādi likumi pasaka, ko drīkst/nedrīkst publiskot socm tīklos (4)

A

Krimināllikums
Cilvillikums
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Fizisko personu datu apstrādes likums

4
Q

Soc. Tulku uzdevumi

A

Pastāstīt par sevi
Parādīt savas vērtības
Parādīt ko proti
Parādīt sasniegumus

5
Q

Riski sociālo tīklu lietošanā

A

Adreses atklāšana
Personīgu info atklāšana
Izsekošana
Negribētos seksuāla uzmanība

6
Q

Mājinieku kopības likumā

A

Laulība- reģistrēta un aizsargāta kopdzīve ar likumu
Cilvillaulība - nereģistrētā kopdzīve

7
Q

Ģimenes funkcijas sabiedrībā

A

1) Savstarpējs atbalsts ģimenē
2) Jaunas paaudzes audzināšana
3) Kultūras mantojuma saglabāšana

8
Q

Likumi, ar kuriem var risināt ģimenes problēmas (6)

A

Satversme
Starptautiskās konvencijas
Cilvillikums
Bāriņtiesas likums
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Pašvaldības notiekumi

9
Q

Sodi par ģimenes likumu pārkāpšanu (6)

A

Probācijas uzraudzība
Sabiedrisks darbs
Naudas soda
Brīvības atņemšana uz laiku
Sodu nosaka tiesa
Brīdinājums

10
Q

Cilvillikums un laulība

A

Kas, kur var noslēgt laulību?
Kam jāpiedalās?
Kas var šķrit?