Kadın Doğum Flashcards

1
Q

EDT etyolojisinde gebelikle ilgili komp.

A
Gebeliğe bağlı ht
Plasenta anomalileri
Plasental yet.
Emr
Düşükten sonra 3 aydan kısa doğum
Çoklu gebelik 
Daha önceden prematürite doğum
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

EDT etyolojisinde tıbbi ve cerrahi komp.

A
Ht 
Kalb böbrek hast
Enfeksiyon
Alkol sigara madde kullanımı
Şiddetli anemi (10 un üstünde olmasını isteriz)

Geçirilmiş uterin servikal insizyon c/s myomektomi gibi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Edt de enfeksiyonun rolü

A

Amniyotik kavite sterildir
Vajenden kolonize olam bakteriler assendan olarak gelir.
Bakteriyel invazyon PG sent. Arttırarak preterm eylemi indükler
En sık GBS ler gözlenir.
EDT ile gelenlere profilaktik olarak penisilin veya ampicilin yapılır

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Edt kliniği kontraksyonlar ve servikal açılma silinme nasıldır

A

30 dk lık gözlemde 10 dk da en az 2 kere ve 30 sn sürecek şekilde

Servikal açılma gelişte en az 2 cm
İyice silinme olacak

Emr gözlenebilir

Vaginal kanama olabilir damla damla
Artmış vaginal akıntı

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Braxton hicks kontraksiyonları nasıldır

A

İrregular
Ağrısız
10-15mm Hg amplitude
Doğum eylemi gerektirmez

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Edt tedavisi

A

30-60 dk gözlem
Preterapi olarak sedasyon için 8-12 mg Im morfin
Hidrasyon için 500cc %5 Dekstroz veya DRL 30-60 dk
Tokoliz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Edt uzun dönem komp

A

Gelişme bozukluğu

Prematurite retinopatisi

Bronkopulmoner displazi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Tokolizin kullanılabileceği durumlar

A

Gebelik 20-37. Haftalar arasında olmalı
Servikal açıklık 4cm den az
Servikal silinme %80 den az olmalı
Membranlar intakt olmalı

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Tokoliz maternal ve fetus kontrendikasyonları

A

Maternal
Şiddetli ht
Pulmoner kardiyak hst
Hemoraji

Fetüs 
IUÖF 
IUGR 
Fetal distres 
Polihidramnios 
Koryoamniyonit
Eritroblastozis fetalis
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

B mimetiklerin etki mekanizmaları nasıldır

A

Myomeriumdaki b2 reseptörlerini etkileyerek uterin kont engeller

Adenilat siklaz aracılığıyla cAMP yi arttırır bu MLCC yi inh eder ve intrasellüler Ca azalır kontr engellenir

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Ritodrin uygulanışı ve dikkat edilmesi gereken nokta

A

%5 dekstroz veya DRL içine 3 ampul ritodrin atılır
4 damla/dk başlanır her 15 dk da bir 4 damla arttırılabilir
Max doz 32 damla/dk

Iv tedavi ile beraber aşırı sıvı yüklenmesine bağlı pulmoner ödem gelişebilir dikkat

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Ritodrin yan etkileri

Yenidoğan yan etkileri

A

Maternal fetal taşikardi
Tremor
Ateş basması
Sistolik ta arttırır diastolik düşürür

Yenidoğan yan etkileri 
Hipokalsemi 
Hipoglisemi 
İleus 
Hipotansiyon
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

B mimetik kontrendikasyonlar kesin ve relatif

A
Kesin 
Şiddetli ht kardiak hastalık
Eklampsi şiddetli preeklampsi 
Kontrolsüz dm 
Şiddetli antepartum kanama
Hipertiroidizm
Relatif 
Kontrollü ht ve dm 
Ateşli hasta 
Şiddetli migren 
Pulmoner ödem İçin yüksek risk
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Tokoliz de mg sülfat tedavisi

A

Hücre membranından ca girişini azaltır

İdrarla atılır

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Tokoliz de mg sülfat toksik dozları ve yaptığımız kontroller

A

10mg/dl dtr kaybolması

15mg/dl diafragma paralizisi

20mg/dl kardiyak arrest

Her 4saaate bir dtr solunum kontrolü ve aldığı çıkardığı (100 cc olmalı en az) kontrol edilir

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hafif-şiddetli preeklampsi farkları ve artık kullanılmayan kriterler

A
Diastolik kb 100 altı 110 üstü
Baş ağrısı 
Görme boz.
Üst abdominal ağrı
Trombositopeni 
Hiperbiluribinemi 
Kc enz yüksekliği
Serum cre 
Pulmoner ödem

Proteinüri
24 sa lik idrarda proteinüri
Oligüri
Fetal gelişme geriliği

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Preeklampsi risk faktörleri

A

Daha önceden kendinde ve akrabalarda preeklampsi öyküsü
Nulliparite

Medikal riskler 
    Gebelik öncesi dm 
     Dm 
     Antifosfolipit antikorlar en sık
     Bmı
İkiz 
Anne yalının ileri olması
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

HELLP semdromu nedir komplet parsiyel help nedir Semptomlar ne zaman düzelir

A

Hemoliz Anormal py ldh 600 üstü t.bil 1.2 ve üzeri haptoglobulin 0.24 ten küçük

Elevated liver ast normalden 2 kat

Trombositopeni. 100.000 ve altı

Komplet help 3ü de varsa
Parsiyel help 1 veya 2 si varsa

Doğumdan sonraki 2 gün içinde hematolojik etkiler normale döner trombositopeni 1 hafta sonra normale döner

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Gebelik hipertansiyonu riskini arttıran faktörler

A
Polihidramnios 
Çoğul gebelik 
Molar gebelik 
Hidrops 
Dm 
Kronik ht 
Renal hastalık
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Preeklampsi kliniğinde neler vardır

A

20.haftadan sonra gelişmiş ht

Ödem
Yaygın ödem ve anazarka hali şiddetli preeklampsi ve eklampside görülür
Pretibial ödem normal gebelerde de olabileceği için tanı kriteri değildir

Proteinüri
Gebelerde 300 mg a kadar proteinüri görülebilir bunun üstü patolojiktir

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Preeklampsi maternal fetal klinik bulgular

A

Maternal

Hipertansiyon
Proteinüri
Multisistem anomalileri

Fetal

IUGR
Oligohidramnios
Anormal oksijenizasyon

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Eklampsi mekanizmaları nelerdir

A
Serebral vazokons
Serebral ödem 
Serebral infarkt 
Serebral hemoraji
Metabolik lik ensefalopati
Hipertansif ensefalopati
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Hafif preeklampsi tedavisi

A
Hospitalize veya ayaktan 
4-6 saatte bir TA
Günlük proteinüri 
Haftalık 24 saatlik idrarda protein ve kreatinin klirensi 
Kc fonk testleri 
Elektrolit 
PT PTT 
Fetal durum için USG
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Şiddetli preeklampsi tedavisinin amacı ve müdahale sırası

A

Amaçları
Konvülziyonu önlemek
Ht kontrolü
Doğumun başlaması

Sıralaması

1) Hava yolu
2) Damar-idrar yolu
3) Konvülziyonu durdur ve idame tedavisi
4) Sakin karanlık oda
5) TA yüksekse düşür
6) Doğum

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Şiddetli preeklampsi de antikonvülzan olarak ne veririz nasıl uygularız ve takip ederiz

A

En sık MgSO4 ve diazepam

865cc isolayt içine 13.5 ampul MgSO4 atılır 15-20 dk yavaş inf. İle verilir 20 dk dan sonra konv gelişirse 2-4 gr daha eklenir
İdame dozu 1-2g/h

Takip

4 saatte idrar takibi 100cc olmalı
Patella refleksi
Solunum sayısı

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Preeklampsi/Eklampsi de ht kontrolünde dikkat etmemis gereken nokta ve hangi ilaçları kullanırız
Hangi ilaçlar kontrendikedir neden sınırlı kullanımı ne zaman

A

Diastol 110 u geçince 90-100mmgh de tutmak isteriz
Ani düşme fetal distrese sokabilir dikkat etmek gerekir

Nifedipin
Ca kanal blokeri
Arteryel vazodilatördür

Alfa-metildopa
Oral tedavi

Diüretikler kontrendikedir çünkü mikrosnjiyopatik hemolitik anemiyi tetikleyebilir.

Sınırlı kullanım olarak
Damar içi volüm damar dışına sızdığı için pulmoner veya yeterli mayi yüklenmesine rağmen renal yet. Varsa kullanılabilir.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Mirror sendromu nedir

A

Fetal hidropslu gebede preeklampsi semptomlarının çıkması hidrops gerilediğinde semptomların kaybolması

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Rh izoimmunizasyon patogenezinde neler vardır

A

1) Anne rh- fetüs rh+ olmalı
2) Fetüsten anneye yeteri kadar fetal eritrosit geçmeli
3) Annenin antikor oluşturacak immun sistemi aktif olmalı

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Eritroblastozis fetalis nasıl oluşur ve bu duruma bağlı neler gözlenir

A

Fetal kan hücre yıkımı yapımın çok üstüne çıkarsa gözlenir

Bu duruma bağlı doku hipoksisi ve asidoz gözlenir
Kc yapı fonk. Bozulabilir bu durumda portal ht asit gözlenebilir
Hidrops gelişimi Hct nin %15 in altına düşmesiyle gözlenir

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Rh izoimmunizasyonunun neonatal etkileri

A

Anemi
Hiperbiluribinemi
Kernikterus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Postpartum kanama komplikasyonları

A
ARDS 
Kosgülopati
Şok
ATN
Fertilite kaybı
Sheehan sendromu
Cerrahi komp
Kan transfüzyon komp
32
Q

Sheehan sendromu nedir bulgular

A
Laktasyonun durması 
Amenore
Memelerin küçülmesi
Aksiller pubik kılların dökülmesi
Hipotiroidizm 
Böbrek yet

Doğum sonrası TA düşük ama süt salgısı varsa sheehan send değildir

33
Q

Obstetrik yırtıklar hangi durumlarda olabilir tedavisi nasıldır

A

Genellikle hızlı ya da iri doğumlarda gözlenir.
Ssvd sonrası görülebilir
Uterus kontrakte iken kanamanın devam etmesi epizyotomiden veya yırtıktan oldu. Düşündürür

Vajendeki yırtıklarda yırtığın en uzak sağlam dokuyu içine alarak dikilir.
Eğer uterusta yırtık varsa laparatomi yapılır primer tamir veya histerektomi yapılır.

34
Q

Plasental ayrılma tipleri nelerdir

A

Shultz önce fetal yüzün gelmesi

Duncan önce maternal yüzün gelmesi

35
Q

Ahlfeld arazı ve küstner nedir

A

Ahlfeld arazı ani kanama ile fundusun karına yükselmesiyle kordonun vajenden aşağı yavaş yavaş sarkmasıdır. Plasenta ayrılma bulgusu

Küstner simfisis pubise baskı yaptığımızda kordon yukarı çıkmıyorsa plasenta ayrılmıştır

36
Q

Doğum sonrası kanaması olan hastada plasenta çıkmasından sonra uterusun elle kontrol edilmesi gereken durumlar

A

1) Ssvd
2) Versiyon ekstraksiyon gibi intrauterin müdahele yapılırsa
3) Doğum sırasında malprezentasyon
4) Preterm
5) Doğumdan önce anormal uterus kontürleri Bundle halkası

37
Q

Uterus atonisi predispozan faktörler

A
Uterusun fazla manipülasyonu
Genel anestezi
Myom
Hızlı doğum 
Dolu mesane
Uterus enf
Oksitosin indüksiyonu
38
Q

Uterus atonisi tedavisi nasıldır

A

1) Fundal masaj

2) Bir elle fundus yakalanır ve simfisis pubise doğru bastırılır diğer el vajenden sokulup yumruk yapılarak sıkıştırılır

39
Q

En etkili uterotonikler ve nasıl kullandıkları

A
1)oksitosin 
2-3 dk da etkili
Her hastaya verilebilir
1lt ringer laktata 10-40 ünite veya yavaş infüzyon ile 5-10 ünite bolus 5 ünite 
IM uygulamada 10 ünite şeklinde verilir

2)methylergobasine
IM 0.2 mg uygulanır
Hipertansiyonlu hastaya verilmez

40
Q

Plasenta accreata sendromu yapışma dereceleri

A

1) Plasenta accreata vera Villuslar yüzeyel myometriuma yapışır
2) Plasenta inkreata Villuslar myometriuma invaze olur
3) Plasenta perkreata Villuslar serozaya kadar tüm myom. Tabakalarını tutar mesane ve rektumu bile tutabilir

41
Q

Plasenta akreata risk faktörleri

A

Plasenta previa
Sezaryen
Myomektomi
Asherman sendromu

42
Q

Uterus inversiyonu nedir tipleri nelerdir nasıl tedavi edilir

A

İnkomplet Uterusun içeride servikse doğru dönmesi
Komplet Uterusun dışarı çıkması

Uterus elle kavranarak tutulur. İçeriye doğru ittirilir ve el içerde yumruk yapılarak yerine oturması beklenir 2-3 denemeden sonra olmuyorsa histerektomi gerekebilir.

43
Q

En sık gözlenen monozigotik ikiz formu ve hangi günlerde bölündüğü

A

Monokoryonik diamniyotik form
Döllenmeden 3-8 gün aralığında bölünür

Ek bilgi:3 günden önce.bölünürse dikoryonik diamniyotik
8 günden sonra monokoryonik monoamniyotik

44
Q

DiDi ve MoDi ler hangi USG bulgusu ile tanınabilirler

A

11-14. Haftalar arası yapılan USG ile lambda ve t bulgusu ile ayrılırlar

MoDi de T bulgusu
DiDi de lambda bulgusu

45
Q

Çoklu gebelik tanısında anamnez ve klinik muayenede neye dikkat edilmeli

A

Anamnez de oks kullanımı anne yaşı ailede olması önemlidir

Klinik muayenede 28-34. Haftalar arası simfisis fundus yüksekliği 4cm ya da daha fazla olması
Normalde 30. Haftada 30cm olmalı
Rutin demir ve vitamin tedavisine rağmen annede anemi olması
USG de lambda t bulgularının görülmesi
Beta HCG nin normalden fazla çıkması

46
Q

Çoklu gebelikte maternal komp

A

1) Hyperemezis gravidarum
2) Preterm doğum
3) Preeklampsi
4) Vajinal kanama
5) Anemi
6) Hidramnios
7) Üriner enf

47
Q

Çoklu genelikte fetal komp

A

Abortus
Prematurite
Konj anomaliler
IUGR

48
Q

Prenatal tanı endikasyonları

A
1)Daha önceden 
	doğumsal defekt 
	metal retardasyon
	kromozom anomaliler
	genetik hastalık
2)Tekrarlayan fetus kayıpları
3)Daha önce neonatal ölümler 
4)Predispozan faktörler 
	diyabet 
	yaş
	mosaizm
	translokasyon
	anöploidi
5)şimdiki gebeliğinde 
	teratojene maruz kalma
	anormal tarama testi sonucu
	usg anomalileri
49
Q

Background(bazal) risk nedir

A

Anne yaşı
Gebelik haftası
Öykü

50
Q

Anne yaşından etkilenmeyen anomaliler

A

Turner

Triploidi

51
Q

1.trimesterde kullanılan tarama testi hangisidir
Hangi belirteçlere bakılır
Hangi haftalar arasında bakılır

A

İkili test
B-hcg + PAPP-A
11-14. Haftalar arası bakılır

52
Q

Kombine test nedir

A

B-hcg +PAPP-A+ Nt

53
Q

Üçlü test ve dörtlü test nedir hangi haftalarda bakılır

A

Üçlü test
B-hcg+AFP+Östriol

Dörtlü test
B-hcg+AFP+Östriol+İnhibin A

14-22. Haftalar da bakılır

54
Q

Serum integre ve integre test nedir hangi haftalarda bakılır

A

Serum integre test
PAPP-A+ Dörtlü test

İntegre test
Nt+PAPP-A + Dörtlü test

14-22. Haftalar da bakılır

55
Q

Amniosentez endikasyonları

A

Sitogenetik
Nöral tüp defektleri
İzomimmunizasyon
Ac matüritesi

56
Q

Pkos rotterdam kriterleri

A

Hiperandrojenizm
Oligo/anovulasyon
Polikistik over

57
Q

Pkos fenotipleri

A

1 Classic HOP
2 hiperandrojenik anovulasyon
3 ovulatıry pcos
4 non-hiperandrojenik anovulasyon

58
Q

Pkos patofisyolojisi

A

1 gonadotropinler Fsh lh artar
2 insülin direnci
3 shbg azaları testesteron artar
4 hiperandrojenizm

59
Q

Pkos kısa vade uzun vade sonuçları

A
Kısa vade 
Mens bozulması
Hirşutizm akne alopesi
İnfertilite
Obezite
Anormal lipid meti
Met boxukluk

Uzun
Dm
Kvs
Endmetrial ca

60
Q

İnsülin direncinin cilt bulgusu nedir

A

Akantozis nigrikans

61
Q

Pkos olgio/anovulasyon tedavisinde oks ler ne işe yara

A

Mensi düzenler
Androjen seviyesi düşer
Shbg artar
Endometrial hiperplazi azalır

62
Q

Komplet parsiyel mol ayrımı

A

Komplet 46 xx paternal

Parsiyel 3n triploidi maternal paternal

63
Q

Komplet mol klinik

A

Önce normal gebelik bulguları
Adet rötarı ve gebelik testi poxitif

Anormal bulgular 
Kanama 
Uterus büyümesi
Erken preeklampsi 
Hiperemezis gravidarum
64
Q

Hm de lab

A
Komplet
Serum hcg
Usg 
	kar fırtnası 
	teka lutein kistler

Parsiyel usg de fokal kistik boşluklar

65
Q

Hm de boşaltım

A

Vakum küretaj

Laparatomi

66
Q

Hm de izlem

A

1 hcg
İki kez negatifliğe kadsr haftada 1 sonra 1 yılds ayds 1

2 usg
Remsiyons kadar 2 haftada 1 sonra 1 yıl 3 ayda 1

3 ac
İlk başta sonra hcg platosunda veya yükselmesinde

4 oks
1 yıl oks

67
Q

Mol de kemoterapi endikasyonları

A

Koryokarsinom
Metastaz
Hcgnin yükselmesi
Hcgnin yetersiz regresyonu

68
Q

Ektopik gbeelik nedir

A

Fertilize olan ovumun blastokist evresinde endomet dışında bş yere implantasyonu

69
Q

Ektopik risk fsk

A
Tubal cerrahi 
Önceki ektopik 
Sterlizasyon 
İnfertilite
Ria kullanımı
70
Q

Ektopikte risk artışı gösterilmeyen durumlar

A

Oks kullanımı
Elektif gebelik sonlandırma
Düşük
Sezerayn

71
Q

Ektopik yerleşim bölgeleri

A

En sık tubalar 97
Ampulla isthmus fimbria interstisyal
Abdomen
Over

72
Q

Ektopik klinik fm bulguları

A

Adet gecikmesi
Ağrı
Kanama

Fm 
Abdominal hassasiyet
Adneksiyal kitle 
Adneksiyal hassasiyet
Hipotansiyon
Uterus büyümesi
73
Q

Ektopikte kimlere gözlem yapalım

A

Düşük veya dğşen hcg varsa
Kanama yoksa
Ektopik kitlenin çapı 4cm den küçükse

74
Q

Ektopikte kimlere medikal yapalım hangi ilaç nasıl

A

Rüptür yok hemodinam stabil
Kitle 3.5 ten küçük

Im metotreksat
50mg/m2 tek doz
4. Gün hcg bakm
7. Gün hcg ve kc enz bak

Hcg 7.günden sonra düşer
Düşme yüzde 15 ten azsa tekrarla
3-6 hafta tam tedavi

75
Q

Spermiogram özellikleri

A
Oda ısında 60 dk da lab da 
Opak gri görünüm
Kestane çiçeği fresh koku
Hacim 1.5 ml 
Ph 7.1 den büyük
Toplam 39 milyon
Ml başına 15 milyon 
Hareketli yüzde 32
Morofoloji yüzde 4 ten fazla normal 
Yoğunluk pipetten damla şeklinde
76
Q

Iuı endikasyonları

A
İnfertilite 
Serviksl mukus problemi 
Serviksl stenoz
Vaginismus
Sperm bozuklukları
77
Q

Iuı yan etkileri

A

Over hiperstmülasyonu
Pelvik enf
Uterus kont artışı
Antisperm antikor artışı