kap 6-8 Flashcards Preview

Företagsekonomi > kap 6-8 > Flashcards

Flashcards in kap 6-8 Deck (25):
1

Inbetalning

Pengar som kommer in i företaget

2

Inkomst

Uppstår när företaget säljer något, ex på kredit

3

Intäkter

Inkomster under en viss period, ex 1år

4

Utbetalning

Pengar lämnar företaget

5

Utgift

- uppstår när företaget köper ngt
- när kontraktet skrivs
- (köpt utan att det skett en utbetalning)

6

Kostnad

Utgifter under en viss period, ex 1år

7

Avskrivning

Avskrivning (värdeminskning) = utgift/nyttjande period

8

Varkukostnad

ingående lager + varuinköp - utgående lager

9

Bruttolön

Lön "before" skatt

10

Nettolön

Lön efter skatt

11

Lönekostnader

Lön och skatt

12

Arbetsgivaravgiften

betalas i % av bruttolönen till staten

13

Personalkostnader

Bruttolön + Arbetsgivaravgiften

14

Vilka kostnader finns?

Rörliga kostnader (RK) - ändras vid volymändring
Fasta kostnader (FK) - exempelvis hyra och löner
Totala kostnader (TK)

15

Vad innebär nollpunkten

TI=TK

16

Hur beräknas Nollpunkten

TI=TK
FastaKostnader (pris/styck - RörligaKostnader/styck)

17

Vad är säkerhetsmarginalen?

Säerhetsmarginalen=Aktuell volym - Nollpunkten

18

Resultatdiagram

- TI börjar vid origo
- TK se y-axeln
- Där TI och TK korsar varandra är Nollpunkten.
* Skillnaden efter Nollpunkten är vinst
*Skillnaden före Nollpunkten är förlust

19

Handelsvaror

Köps in för att säljas vidare

20

Förbrukningsvaror

Köps in för att användas i verksamheten.

21

Investeringsvaror

Köps in för att användas under en längre tid

22

Business To Business

B2B
När företag handlar av varandra

23

Inköpsprocessen

1. Anbudsbegäran KÖPARE
2. Anbud SÄLJARE
3. Beställning KÖPARE
4. Beställningsbekräftelse
5. Varor SÄLJARE
6. Följesedel SÄLJARE
7. Faktura SÄLJARE
8. Betalning KÖPARE

24

Olika faktorer som kan vara avgörande vid inköp

Betalade Kvigan Mjölken Nös Prinsen Till Tidningen

1. Betalningsvillkor
2. Kvalité
3. Miljöaspekter
4. Närhet till leverantör
5. Priset
6. Tillverkningsförhållanden
7. Tidigare köp av leverantör

25

Inköpskalkyl (vilket exempel är billigast)

En beräkning där man jämför kostnaden för olika leverantörer
* Pris
* fraktkostnad
* Försäljningskostnad
* Övriga kostnader