Kardiologi Flashcards Preview

Termin 6 > Kardiologi > Flashcards

Flashcards in Kardiologi Deck (231)
Loading flashcards...
1

Behandling av AVRT eller AVNRT?

Ablation

2

Vad är kateterablation och hur behandlar man förmaksflimmer (atrial fibrillation) med detta?

Ablation innebär att man inaktiverar eklektisk aktivitet i vissa delar av hjärtat.

3

Förmaksflimmer kan initieras av elektriskt aktiva celler i Vena pulmonalis. Därför abladerar man kopplingen mellan vena pulmonalis och förmaken för att hindra initiering av förmaksflimmer.
Vad är f vågor?

● Vågor som genereras vid förmaksflimmer på grund av spontana små depolariseringsfoki i förmaken.
● Därför ses ingen p våg vid förmaksflimmer utan massa små störningar.
● Graden av störning av den isoelektriska linjen skiljer 'fine' mot 'coarse' förmaksflimmer

4

Hypoxi är en potent initiator av vilket hjärttillstånd?

Arrytmi!

5

Vanligaste ventrikulära arytmin?

VES

6

Innebörden av VES?

Rikligt med VES kan skvallra om bakomliggande hjärtsjukdom.

Vanligtvis ingen prognostisk innebörd i avsaknad av ischemi eller strukturell hjärtsjukdom.

7

Vad är aberrans?

Retledningsstörning om någon komponent i kamrarnas retledningssystem inte repolariserat innan nästa impuls kommer den blockeras. Drabbar oftast höger skänkel.

8

Breddökade slag från kammaren?

•VES.
•VT.
•Ventrikelflimmer.
•Idioventrikulär rytm: ”Escape beats” 20-40/min, eller Accelererad rytm (50 -) 100 slag/min;Benign, själv-limiterande, vid hjärtinfarkt, kräver inte beh.

9

Normal EF?

Över 55%

Svikt

10

Stabil angina, Claudicatio intermittens, TIA, vad är patogenesen bakom dessa sjukdomar?

Stabila aterosklerotiska plack som ej rupturerar men hämmar blodflödet till hjärta/ben/halskärl

11

Lipidsänkare hindrar hjärtinfarkt och död mer än själva plackbildningen, vad påverkar dem då?

Lipidsänkare stabiliserar instabila lipidrika nekrotiska plack snarare än att minska storleken på dem.

12

Instabila aterosklerotiska plack som rupturerar och ger plötslig ocklusion kan leda till...?

Trombosen kan leda till Akut hjärtinfarkt, ibland även plötslig död pga ischemiutlöst VT (Inga tecken på infarkt i dessa fall), stroke eller cerebrovaskulär lödning (90% resp 10% av cerebrovaskulära katastrofer).

13

Behandlingsprinciper för ateroskleros?

1. Kartlägg riskfaktorer (särskilt om klinisk manifestation redan förkommit; TIA, angina etc).
2. Modifiera riskfaktorer (primär/sekundär prevention): Rökstopp, kostråd, läkemdel mot blodtryck och lipidrubbningar.
3. Kirurgisk behandling vid grava aterosklerotiska förändringar: Aortokoronär bypass, PCI.

14

Skillnaden mellan hdl och ldl?

Hdl transporterar fetter till levern för bildning av gallsalter.
ldl transporterar fetter till periferin för membran syntes.

15

Familjär hyperkolesrerolemi?

LDL receptor mutation 》minskad LDL eliminering 》hyperkolesrerolemi

16

Familjär kombinerad hyperlipidemi?

1% av befolkningen: Överproduktion av VLDL i levern 》Stegrat VLDL/LDL

17

Prover för att utesluta sekundär hyperlipidemi?

Krea: njursjk kan ge hyperlipidemi
ALAT: leversjk kan ge hyperlipidemi
GT: leversjk...
Glukos: diabetes...
TSH: hypotyreos

18

Behandling av hyperlipidemi?

I första hand livsstilsförändringar. Om detta ej hjälper, farmakologisk behandling:
1. Statiner: kolesterolsynteshämmare. ex simvastatin, pravastatin, lovastatin.
2. Resiner: gallsyrabindare som ukar utsöndring av gallsalter i tarmen 》leverceller behöver mer kolesterol fr LDL. Ex Kolestyramin
3. Fibrater: Aktiverar lipoproteinlipas. Ex bezafibrat, gemfibrozil, klofibrat.
4. Nikotinsyra/Niciterol: minskar lipolys i fettväv.

Fiskoljor: sänker triglyceriderna dosberoende (ingen effekt på LDL och HDL.

19

Förstahandsval vid hyperkolesterolemi, hypertriglyceridemi samt kombinerad hyperlipidemi?

Statiner mot hyperkolesterolemi samt kombinerad hyperlipidemi
Fibrater mot hypertriglyceridemi

20

Differentialdiagnoser bröstsmärta?

Hjärtinfarkt
Lungemboli
Aortadissektion
Angina pectoris
Pneumothorax

Pleurit
Bronkit
Perikardit
Mediastinit
Kardiomyopatier
(Mitralisprolaps (lyssna efter systoliskt klick))

Ventrikelulcus
Kolecystit
Pankreatit
Esofagusvaricer
GERD

Muskuloskeletal smärta: Bornholmssjuka (virus), herpes zoster (bältros), Tietzes syndrom, Rizopati (nervrotpåverkan)
Psykogen

21

Smärta i hud vs i organ?

Hudsmärta är skarp, organsmärta är molande

22

Lateralt benägen bröstsmärta som förvärras vid andning och kroppsläge, vad ska du tänka?

Pleurit, perikardit.

Även lungemboli och pleuropneumoni. Lungemboli brukar även innefatta signifikant dyspné.

23

Ickekardiella orsaker bakom bröstsmärta?

Muskelsmärta,
inflammation i brosk–benövergången (Tietzes syndrom),
pleurit,
herpes zoster,
ledsmärta,
mag- eller gallsmärta.
Kostokondral inflammation

Tietzes syndrom

24

Ortopne, dyspne i liggande ställning, talar för ...

Kardiell genes

25

Differentialdiagnoser dyspne?

Kardiell: infarkt, svikt (klaffel, hypertoni)

Pulmonell: Astma, KOL, Lungemboli, Pneumothorax, Pneumoni, Pleurit, Tumör, Mb Bechterew, skolios

Annat: Diabetesacidos, neuromuskulärt (AML, Myastenia gravis)

26

Hur differentierar du mellan kardiell och pulmonell dyspne?

Alltid vid dyspne: Auskultera hjärta (blåsljud, arrytmi?), lungor (ronki?), Rtg pulm/cor (hjärtstorlek, stas, ödem, lungfibros, pneumothorax?)

Kardiell: BNP, EKG, arbetsprov, ekokardiografi, angiografi

Pulmonell: Spirometri före och efter bronkdilaterare, PEF, artärblodgas, CT/pulmonalisangiografi/lungskintigrafi.

27

Olika typer av ödem och orsaker?

Angioödem (underhuden): anafylaxi
Lungödem: hjärtinsufficiens, klorskada, hjärnskada
Ascites: hjärtinsufficiens, leverskada, nefros
Benödem (även dekliva ödem, vid uppställning): hjärtinsufficiens, varicer, nefros, lymfstas

28

Vilket kranskärl försörjer sinusknutan?

RCA

29

Vad orsakar plötslig död vid hjärtinfarkt?

Arrytmi! Utlöst av plötslig hypoxi till hjärtmuskulaturen.

30

Transmural infarkt av hjärtområde som ej skyddas av kollateraler leder till...

STEMI. BNP kan påvisas.