Klinisk patologiske undersøgelser Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori for Store Husdyr > Klinisk patologiske undersøgelser > Flashcards

Flashcards in Klinisk patologiske undersøgelser Deck (49):
0

Hvor udtager man blodprøver fra?

V. jugularis hos hest, kvæg, får, ged
V. coccygea (halevenen) hos kvæg
V. cava cranialis hos svin

1

Hvilke forhold kan påvirke blodprøve resultaterne?

Stress, ophidselse, transport, træning, dehydrering, glucocorticoid behandling, alfa-2 sedation

2

Hvad vil man kunne se som respons på stress/træning i en blodprøve?

Øget blodgennemstrømning og adrenalin konc. samt miltkontraktion =>
Forhøjet niveau af
- hæmatokrit
- neutrofile
- plasmaprotein
- glukose
- muskelenzymer (CK, ASAT)

3

Hvad vil man se ved et reelt muskelproblem i en blodprøve?

Koncentrationen af muskelenzymer (CK, ASAT) bliver tusind gange højere.

4

Hvad vil man kunne se som respons på dehydrering i en blodprøve?

Øget PCV og total protein =>
- øget Ca (protein bundet)
- nedsat Na og Cl
Metabolisk acidose => øget Ca og K
Nedsat cirkulationsvolumen => øget BUN og creatinin

5

I hvilken farve-rækkefølge skal man udtage blodprøver i?

Gul, blå, rød, grøn, lilla/lyserød, grå

6

Hvad står de forskellige farver for ved en blodprøvetagning?

- gul = blodkultur
- blå = citrat
- rød = serum
- grøn = heparin
- lilla/lyserød = EDTA
- grå = glukose

7

Hvad er citrat i blodprøvemæssig henseende?

Et antikoagulantium.

8

Hvilken blodprøve skal man bruge, hvis man skal se på koagulationsfaktorer ink. fibrinogen?

Blå = citrat

9

Hvilken blodprøve skal man bruge, hvis man skal se på biokemiske analyser?

Rød = serum

10

Hvilken blodprøve skal man bruge, hvis man skal se på hæmatologiske analyser?

Lilla/lyserød = EDTA

11

Hvilke intracellulære enzymer øges i serum ved cellebeskadigelse i muskulaturen?

CK, ASAT, LDH (laktat dehydrogenase)

12

Hvilke intracellulære enzymer øges i serum ved cellebeskadigelse i leveren?

ASAT, GGT, SDH, BasP, LDH

13

Hvad er nyreslag/rhabdomyolyse?

Det er når der sker en nekrose af musklerne. Har ikke noget med nyrerne at gøre.

14

Hvad er vigtigt at vide om CK?

- muskel specifik
- kort halveringstid på 12-24 timer

15

Hvad er vigtigt at vide om ASAT?

- findes i muskel, lever, nyrer og erythrocytter
- lang halveringstid op til 10 dage

16

Hvad er vigtigt at vide om GGT?

- har højeste konc. i lever, nyrer og pancreas
- lang halveringstid på 3 dage
- er normalt forhøjet hos unge diende dyr, æsler, muldyr og fuldblodsheste i hård træning
- patologisk forhøjet ved leverskader som fedtlever

17

Hvad er vigtigt at vide om bilirubin?

- et nedbrydningsprodukt af hæmoglobin molekyler
- farver slimhinderne gule (ikterus)

18

Hvad kan være årsag til hyperbilirubinæmi hos en hest?

- anoreksi
- hæmolytisk anæmi (erythrocytter er gået i stykker)
- neonatal isoerythrolysis
- akut leversvigt
- kronisk leversvigt

19

Hvad kan være årsag til hypoglykæmi?

- nedsat foderindtag hos nyfødte
- ketose hos malkekøer
- drægtighedssyge hos får
- endotoxisk shock (sent stadie)

20

Hvad kan være årsag til hyperglykæmi?

- akut svær kolik
- ophidselse, transport, stress
- alfa2-agonister (xylasin, domosedan) administration
- glucocorticoid behandling
- Cushing disease

21

Hvornår stiger triglycerid i blodet?

Ved negativ energibalance og fysiologisk stress.

22

Hvilke 4 ændringer kan man se af triglycerid-konc. i blodet, og hvad ligger konc. på?

- hypertriglyceridæmi >1 mmol/L
- hyperlipidæmi 1-5 mmol/L
- svær hypertriglyceridæmi >5 mmol/L
- hyperlipæmi >5 mmol/L

23

Hvad er forskellen på svær hypertriglyceridæmi og hyperlipæmi?

Der kan ses synligt fedt i serum ved hyperlipæmi.

24

Hvad står BUN for?

Blood urea nitrogen = carbamid

25

Hvad kan påvirke BUN i blodet?

- leversvigt => fald i BUN
- kataboliske vævsprocesser (feber, sult, corticosteroidbehandling) => moderat forhøjet BUN

26

Hvad står PCV for?

Packed cell volume = procentvise mængde af erythrocytter i blodet = hæmatokrit (Hct)

27

Hvad fortæller PCV os?

Den procentvise mængde af erythrocytter i blodet = hæmatokrit (Hct).

28

Hvad står MCV for, og hvad fortæller det os?

Middelcellevolumen.
Det er gennemsnittet af erythrocyt størrelsen.

29

Hvordan kan MCV afvige fra det normale?

Macrocytose (øget MCV)
- regenerativ anæmi, umodne erythrocytter er større end modne
Microcytose (nedsat MCV)
- jern mangel, erythrocytter deler sig en ekstra gang ved nedsat hæmoglobin konc.
Anicytose = forskellige størrelser af erythrocytter

30

Hvad står MCHC for?

Middelcellehæmoglobinkoncentration

31

Nævn 3 overordnede og deres underordnede patofysiologiske årsager til anæmi!

1. Blodtab (hæmorrhagisk)
- parasitter
- mave/løbesår (ikke mavesår hos hest)
- gastric squamos cell carcinom
2. Forøget erythrocyt destruktion (hæmolytisk)
- neonatal isoerythrolysis
- equine anaplasmose
- equine infectious anemia
- forgiftninger
3. Utilstrækkelig erythrocyt produktion
- kronisk infektion/inflammation
- nyrelidelser

32

Hvilke af de 3 patofysiologiske årsager til anæmi er regenerative?

Blodtab (hæmorrhagisk)
Forøget erythrocyt destruktion (hæmolytisk)

33

Hvilke af de 3 patofysiologiske årsager til anæmi er non-regenerative?

Utilstrækkelig erythrocyt produktion.

34

Hvad er de generelle kliniske tegn på anæmi?

Tachycardi, tachypnø, nedsat præstation, depression

35

Hvad er de typisk kliniske tegn på hæmorrhagisk anæmi?

Blege slimhinder, hypoproteinæmi, melæna, epistaxis, traume

36

Hvad er de typisk kliniske tegn på hæmolytiske anæmi?

Ikteriske slimhinder, pink plasma, hæmoglobinuri

37

Hvad er de typisk kliniske tegn på anæmi grundet utilstrækkelig erythrocyt produktion?

Blege slimhinder, lav jern

38

Hvad er leukocytosis?

Øget antal af leukocytter i blodet.

39

Hvad er leukopeni?

Nedsat antal af leukocytter i blodet.

40

Hvad er de patologiske årsager til leukocytosis?

- bakterielle og virale infektioner
- traumatisk og forbrændinger
- immunmedierede sygdomme
- neoplastisk excessiv produktion (knoglemarvs neoplasi)

41

Hvad er de fysiologiske årsager til leukocytosis?

- stress
- corticosteroid behandling
- adrenalin udskillelse

42

Hvad er vigigt altid at huske ved leukopeni?

Det er ALTID patologisk! Så vi skal altid være bekymrede herved.

43

Hvad er de patologiske årsager til leukopeni?

- perakut inflammation
- overvældende infektion (bakteriel eller viral)
- endotoxæmi
- alvorlig traume
- manglende syntese (bone marrow disease)

44

Hvad er neutrofili?

Øget antal neutrofile granulocytter.

45

Hvad er neutropeni?

Nedsat antal neutrofile granulocytter.

46

Hvad kan forårsage neutrofili?

- bakteriel og viral infektion
- traume
- stress
- corticosteroid behandling
- immunmedierede sygdomme
- abnorm øget knoglemarvs produktion

47

Hvad kan forårsage neutropeni?

Øget behov
- perakut infektion
- endotoxemi
- svære traumer
Manglende produktion

48

Hvilke akutfase reaktanter kan man se ved en blodprøve?

Akutfase proteiner
- albumin
- fibrinogen
- SAA
- haptoglobin (kvæg)
Andre
- jern
- totale leukocyttal WBC