Knoglefrakturer Flashcards Preview

06: Bevægeapparatet > Knoglefrakturer > Flashcards

Flashcards in Knoglefrakturer Deck (10)
Loading flashcards...
1

Definer en knoglefraktur

Brud på en knogle. Udislocerede og dislocerede frakturer. Komminutte: frakturer med mere end to knoglestykker. Skråfrakturer: indirekte vridtraume. Tværfraktur: direkte traume. Åbne frakturer ved hudlæsion, lukkede ved ubrudt hud

2

Angiv forekomsten af frakturer på skadestuerne

80.000 på skadestuerne, 50.000 behandles konservativt, uden operation

3

Angiv patogonesen og ætiologien

Direkte stød og slag eller indirekte traumer (vrid), højenergitraumer har større risiko for infektion, nerve/karskade, kompartmentssyndrom. Småbørn udsat for frakturer af underben og arme. Ældre ofte osteoporose som underliggende årsag. Patologik: cancer, knoglecyste, metastaser, der svækker lokalt

4

Angiv symptomer/fund

Smerter, funktionsnedsættelse, hævelse, deformering, misfarvning, direkte ømhed. Ustabilitet eller synlig fejlstilling.

5

Angiv diagnostik

Røntgenbillede, kan suppleres med CT eller MR-scanning

6

Angiv følgesygdomme

Kar og nerveskader som følge af traume eller behandling. Dyb venøs tromobose. Ledstivhed: nedsat bevægelighed, Forsinket heling eller pseudoartrose. Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC): brud på større rørknogler og refleksdystrofi

7

Anfør behandling

Frakturhæmatom --> stimulering af stamceller --> blød osteoid bindevævsmatrix, som senere kalcificerer til callus. Herefter remodeleringsfasen. Betingelser for heling: stabilitet og blodforsyning, stimulation af frakturen ved belastning. Generelt princip: optimere knogleheling, mindske risiko for komplikationer. Reposition af knogler ved dislocerede brud. Bandagering med gips, glasfiber eller skinner. Kirurgi, intern og ekstern fiksering ved skruer og skinner. Amputation og strækbehandling

8

Angiv forebyggelse

Beskyttelsesudstyr, hjemmetrampoliner, sportsudøvelse, forebyggelse af fraktur hos ældre ved osteoporose og fald

9

Angiv prognose

Fleste frakturer heler uden væsentlige komplikationer
Moderate gener kan blive permanente

10

Angiv byrde for patient og samfund

Frakturbehandling foregår både ambulant og under indlæggelse. Mange kan behandles konservativt - omkostninger relativt høj grundet incidens og prævalens. Hoftebrud beslaglægger flest sengedage på hospitaler