Koło 1 Flashcards Preview

Mikrobiologia UMED > Koło 1 > Flashcards

Flashcards in Koło 1 Deck (33):
1

MDR

Multi drug resistance - oporność wielolekowa

2

PDR

odporność bakterii na wszystkie leki

3

cefalosporyny III generacji 2 przykłady

cefPEDOksym
cefMENOksym

4

neurotoksyny jak działają, i 2 przykłady

Zaburzają funkcje nerwów i hamują przewodnictwo
toksyny działające na układ nerwowy
tosyna botulinowa, anatoksyna

5

Jakie różnice w adhezji pierwotnej i wtórej?

Adhezja pierwotna - odwracalna, zachodzi biernie
adhezja wtórna- trwałe nieodwracalne kotwiczenie bakterii przy udziale adhezyn

6

Kontrola biologiczna co to ? + przykłady 2

Przy użyciu wskaźników biologicznych (niepatogennych przetrwalników odpornych na wysokie temperatury) informuje o powodzeniu sterylizacji.
Sporal S- Geobacillus
Sporal A - Bacillus atropheus

7

Dezynfekcja wysokiego stopnia co robi? + przykład

Oprócz form wegetatywnych niszczy prątki gruźlicy i niektóre przetrwalniki

np. nadtlenek wodoru

8

Warunki do sterylizacji

1 atm 121 stopni 15min
2 atm 134 stopnie 5 min

9

2 grupy antybiotyków bakteriostatycznych

tetracykliny
makrolidy

10

Bakterie nie posiadające peptydoglikanu 2

Chlamydia, Chlamydophila

11

Mechanizm działania polimyksyn

Działają jak detergenty na błonę komórkową, zwiększają jej przepuszczalność prowadząc do śmierci

12

3 metody wykrywania toksyn

barwienie preparatu mikroskopowego
biologia molekularna
hodowla na podłożu diagnostycznym

13

Do czego służy barwienie Ziehl-Nieelsena?

Do barwienia prątków gruźlicy

14

Pożywki wybiórcze- do czego służą + 2 przykłady

hamują wzrost bakterii innych niż poszukiwane
podłoże Chapmana - gronkowce
podłoże McConkeya- gram (-)

15

Fimbrie płciowe - funkcja, budowa

Wymiana materiału genetycznego w procesie koniugacji
Zbudowane z białka - piliny

16

Fenole - co robią?

Środki dezynfekujące, rozrywają błony lipidowe --> wyciek macierzy komórkowej --> śmierć

17

Fenotypowanie bakteriofagami

Bakteriofagi są swoiste gatunkowo, przyłączają się do konkretnych bakterii co pozwala na określenie rodzaju baketrii

18

Antybiotyki wiążące 30S 2 przykłady

Tetracykliny, aminoglikozydy

19

Aseptyka - definicja

postępowanie mające na celu zapobieganie zakażeniom tkanek i powierzchni jałowych

20

Co występuje tylko w ścianie gram (-)?

LPS (lipid A + oligosacharyd + antygen O)

21

2 przykłady sulfonamidów

sulfaCETAMID
sulfaGUANIDYNA

22

2 przykłady aminoglikozydów

gentamycyna
tobramycyna (prawie jak kobra XD )

23

2 antybiotyki bakteriobójcze (grupy)

aminoglikozydy, ßlaktamowe

24

2 grupy antybiotyków wiążące 50S

Chloramfenikol
Makrolidy
Aminoglikozydy

25

Jakie antybiotyki nie działają na gram (-)

Kwas fusydowy (mój ulubiony)
ryfamycyna

26

Dekontaminacja- definicja

proces usuwania i niszczenia drobnoustrojów (wegetatywne i przetrwalniki)
3 etapy:
sanityzacja, dezynfekcja, sterylizacja

27

Filtacja do czego służy?

Służy do sterylizacji powietrza , filtry HEPA, ceramiczne

28

Podział sterylizacji

Chemiczna
Fizyczna
Mechaniczna

29

Bakterie bezwzględnie tlenowe

Bacillus
Nocardia
Mycobakterium

30

Enzymy niszczące błonę komórkową

Egzotoksyny tj.
Elastaza, kolagenaza, Hialuronidaza, Proteaza

31

Lipopeptydy- mechanizm działania

depolaryzacja błony komórkowej, ucieczka jonów, śmierć

32

Metoda określenia pokrewieństwa mikrobów

RFLP- polimorfizm długości fragmentów resytrykcyjncych

33

2 pożywki wzbogacone

podłoże krwawe
podłoże Loefflera

do wymagających mikrobów