Koło 2 Flashcards Preview

Mikrobiologia UMED > Koło 2 > Flashcards

Flashcards in Koło 2 Deck (88):
1

Podział wirusów ze względu na co?

1. wygląd, kształt i wielkość, symetria nukleokapsydu
2. cechy kwasu nukleinowego – ssDNA, dsDNA, dsRNA, +ssRNA, -ssRNA
3. obecność osłonki lub jej brak
4. masa cząsteczkowa
5. stopień pokrewieństwa antygenowego

2

Co to skok antygenowy i u jakiego wirusa występuje

Wirus grypy – wymiana materiału genetycznego między dwoma podtypami wirusów (zamiana w H i N), tak że tworzą nowy podtyp.

3

. Opisać etap penetracji w cyklu replikacyjnym wirusa

Wirion po połączeniu z receptorem wnika do komórki. Wirus może wniknąć w całości na drodze pinocytozy lub na drodze fagocytozy – wiropeksji.

Pinocytoza - wirus osłonięty jest błoną komórki, dzięki czemu nie rozpoznaje go jako obcego czynnika

Wiropeksja– jest to rodzaj fagocytozy – wirus posiadający na powierzchni kapsydu receptory takie same jak na powierzchni komórki wnikając „zostawia” je na powierzchni plazmalemmy a sam wraz z kapsydem wnika do środka –> komórka trawi kapsyd jako obce białko a uwolniony w ten sposób materiał genetyczny bez przeszkód zaczyna działać w zainfekowanej komórce.

4

5 funkcji bakterii kolonizujących skórę

1.konkurencja o pokarm
2.konkurencja o receptory
3.wytwarzanie związków antydrobnoustrojowych – kw. Tłuszczowe, H2O2, bakteriocyn
4.obniżanie pH, potencjału oksydoredukcyjnego
5.niespecyficzne pobudzanie układu immunologicznego
6.rozkład związków toksycznych i kancerogennych

5

Wymień 3 rodzaje bakterii będących najczęstszymi rezydentami skóry

Staphylococcus
Micrococcus
Propionibacterium
Corynebacterium

6

Wymień 4 bakterie wywołujące zakażenia skóry z krostami

Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
Mycobacterium tuberculosis
Nocardia asteroides

7

Co to werotoksyna i kto jest producentem?

Inaczej zwana Shiga-like toxin, toksyna przypominająca mechanizmem działania toksynę Shiga – są to cytotoksyny produkowane przez EHEC(ang. Enterohaemorrhagic E. coli)

8

Co robimy po wyhodowaniu haemophilus influenzae z materiału z gardła?

Typizujemy żeby precyzować czy wyhodowany szczep jest otoczkowy (potencjalnie szkodliwy), czy bezotoczkowy (będący tzw. florą fizjologiczną).

9

Co to oznacza, że mamy negatywną próbę na prątki?

Organizm nie zareagował na test, więc pacjent nie jest zainfekowany prątkami

10

Jakie toksyny (2) wydziela streptococcus pyogenes i opis działania

cytolizyn oraz toksyny pirogenne (superantygeny).

cytolizyny - odpowiedzialne są za tworzenie otworów w błonach komórkowych, a co za tym idzie, lizę komórek gospodarza.

toksyny pirogenne- powodują nadmierną mobilizację układu immunologicznego, wywołując niespecyficzną poliklonalną aktywację limfocytów T

11

Co to XDR prątków?

Oporność na izoniazyd, rifampicynę, chinolony oraz aminoglikozydy lub kapreomycynę

oporność wielolekowa prątków

12

Antygeny HBV które występują przez cały okres choroby

HbsAg

13

Populacja najbardziej narażona na HEV - Wirus zapalenia wątroby typu E?

Azji Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Afryce Północno-Wschodniej

14

Na czym polega diagnostyka metodami inwazyjnymi pod kątem Helicobacter pylori

Biopsja błony śluzowej żołądka – badanie histopatologiczne/test ureazowy/posiew na podłoże wybiórcze

15

Materiał do pobrania prątków

plwocina, płyn opłucnowy, materiał z bronchoskopii- popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL), popłuczyny żołądkowe(najlepszy materiał u dzieci), mocz (gruźlica pozapłucna), płyn mózgowo-rdzeniowy, szpik kostny

16

Shigella sonnei i wygląd pod mikroskopem

Gram-ujemne pałeczki, nieurzęsione, rosnące na podłożach zwykłych, laktozo-ujemne.

17

Na czym opiera się diagnostyka Wirusów?

Ujawnieniu obecności wirusa w organizmie poprzez
wyizolowanie

Ocenie odpowiedzi immunologicznej organizmu na zakażenie (obecność lub wzrost miana określonych przeciwciał).

18

Jak powstaje osłonka wirusa?

Osłonka wirusa pochodzi z błony cytoplazmatycznej lub jądrowej komórki w której namnażał się wirus i jest nabywana w cyklu replikacyjnym, w procesie dojrzewania potomnych cząstek wirusowych lub ich uwalniania z komórki

19

Jakie wzw wywołuje nosicielstwo?

HBV,HCV,HDV, HEV (wszystkie prócz HAV)

20

Co zawiera osłonka wirusa grypy?

Osłonka otaczająca wirion zbudowana z lipidów i białek: hemaglutyniny i neuraminidazy, odpowiedzialnych za zakaźność i uwalnianie wirusów potomnych.

Osłonka zawiera także peplomery - glikoproteinowe wypustki które pełnią ważne funkcje w adsorpcji i wnikaniu wirusów do wrażliwych komórek

21

Mechanizmy wirusów do unikania odpowiedzi gospodarza

Stan latencji lub zakażenie, które toczy się w miejscach niedostępnych dla układu immunologicznego (np. w ośrodkowym układzie nerwowym),


Tworzenie syncytiów komórkowych

Zmienność antygenowa

Mimikra antygenowa

22

Opisać nieinwazyjne metody diagnostyki Helicobacter pylori.

1. Test oddechowy – pacjentowi podaje się do wypicia płyn zawierający mocznik znakowany izotopem C13 lub C14. Jeśli bakteryjne ureazy są obecne rozkładają znakowany mocznik, powstaje znakowany CO2, jest wchłaniany do krwioobiegu skąd pojawia się w powietrzu wydychanym przez chorego.

2. Wykrywanie swoistych IgG i IgA w krwi, ślinie, moczu
3. PCR

23

Co to biofilm skóry?

Fizjologiczna, złożona wielokomórkowa struktura bakterii (i innych mikroorganizmów) otoczona warstwą substancji organicznych i nieorganicznych, produkowanych przez te drobnoustroje występujaca na powierzchni skóry

24

Opisać flore rezydencką skóry.

Są to niechorobotwórcze bakterie głównie z rodzaju:
Staphylococcus ( epidermidis, haemolyticus, hominis)
Micrococcus (Kocuria, Kytococus)
Propionibacterium
Corynebacterium
grzyby : Candida i Malassezia

25

Czynniki etiologiczne zakażeń skórnych wywołujące zmiany pęcherzykowe:

Wirus ospy prawdziwej -> ospa prawdziwa
Wirus ospy wietrznej / półpaśca (VZV) -> ospa wietrzna i półpasiec
Herpes wirus typu 3
Wirus opryszczki pospolitej HSV -> opryszczka pospolita, zanokcica
Wirus Coxackie A16 -> choroba bostońska, dłoni, stóp i ust
Wirus mięczaka zakaźnego
Wirus Ricketsia akari -> riketsioza pęcherzykowa

26

Czynniki predysponujące do zakażeń skórnych:

mikrourazy
rany z tytułu owrzodzenia, oparzenia, maceracji naskórka
nadmierne pocenie się –> rozwój drożdży –> kandydoza,
defekty immunologiczne – osoby poddane immunosupresji, chorzy na AIDS,
choroby ogólnoustrojowe np. cukrzyca (zakażenie S. aureus )
zabiegi medyczne /operacyjne, diagnostyczne, terapeutyczne
stany ogólnego wyniszczenia
nowotwory
antybiotykoterapia
chemio- i radioterapia
wiek /wcześniactwo, wiek starczy

27

Co to choleragen i co go produkuje?

Enterotoksyna Vibrio cholerae, wywołuje biegunkę,

28

Co to odporność typu MDR-TB

Multidrug resistant tuberculosis) Oporność na co najmniej izoniazyd i rifampicynę.

29

Profilaktyka zakażeń WZW:

szczepienia ochronne
obowiązkową rejestrację każdego nowego zachorowania,
badanie dawców krwi na obecność wirusa,
odpowiednią sterylizację sprzętu medycznego lub używanie sprzętu jednorazowego
używanie jednorazowych rękawiczek przez pracowników służby zdrowia itd.
Korzystanie z usług salonów kosmetycznych i fryzjerskich które dbają o sterylizację sprzętu
Unikanie ryzykownych kontaktów seksualnych

30

Opis mikroskopowy Yersinia.

Gram-ujemne ziarniako-pałeczki
Z charakterystycznym dwubiegunowym wybarwieniem (wygląd „agrafki”). Wszystkie Yersinia(oprócz pestis) mają rzęski

31

Czynniki wirulencji Bacillus cereus.

Cereolizyna
toksyna nekrotyczna
fosfolipaza C

32

Peplomery, czy występują u wszystkich wirusów?

Występują u niektórych wirusów, glikoproteinowe wypustki, które pełnią funkcje w adsorpcji i wnikaniu wirusów do wrażliwych komórek.
Występują m.in u Koronawirusów, wirusa grypy

33

Opisac etap eklipsy.

Faza eklipsy (faza utajenia) to etap, w którym komórka produkuje na matrycy DNA wirusa jego genom oraz białka kapsydu, używając do tych celów swoich własnych elementów budulcowych;

34

Zapobieganie zakażeniom C.botulinum.

Utrzymywanie niskiego pH, przechowywanie w niskiej temperaturze lub niszczenie toksyny przez ogrzewanie w temperaturze 60-100 stopni przez 10 minut.

35

Jakie wirusy mają odwrotna transkryptazę?

retrowirusy - np. HIV
hepadnawirusy - np. HBV

36

Patogeneza zakażeń rotawirusami.

Zakażenie na drodze fekalno-oralnej u dzieci.
Przeżywają w kwaśnym środowisku żołądka.
Rotawirusy hamują absorpcję wody ze światła jelita powodując utratę wody i jonów -> biegunka(szczególnie ciężka u niemowląt u dorosłych zwykle bezobjawowe).

37

Mucynazy u kogo i jakie działanie mają.

Vibrio cholerae -> nadmierne złuszczanie nabłonka kosmków jelitowych.
Helicobacter pylori -> niszczenie ochronnej warstwy śluzówki

38

Oczy sowie u jakiego wirusa?

CMV - cytomegalowirus

39

Próba tuberkulinowa.

rodzaj badania diagnostycznego wykonywanego dla sprawdzenia stanu przeciwgruźliczej odpowiedzi immunologicznej organizmu.

40

Testy na gruźlice.

Próba tuberkulinowa
Testy IGRA

41

Opisać mikroskopowo Shigella boydii. (czynnik etiologiczny czerwonki)

WSZYSTKO NA NIE :
Gram-ujemne pałeczki nieurzęsione, laktozoujemne, nieruchliwa, nie tworzy przetrwalników

42

Cechy enterotoksyn gronkowców.

Ciepłostałe - nie rozkładają się pod wpływem gotowania, niewrażliwe na enzymy proteolityczne i zmiany pH w zakresie 3-11, wytworzone przez namnażające się w pokarmie Staphylococcus aureus.
Dominują wymioty – enterotoksyna działa na zakończenia nerwów żołądka kontrolujące odruchy wymiotne.

43

Jakie działania przy anginie bakteryjnej.

Wymaz, hodowla, oznaczenie ASO.

44

Drogi zakażenia WZW typu C

przez kontakt z krwią
nieciągłością tkanek
Droga płciowa
okołoporodowe

45

Jakie dalsze postępowanie przy wyhodowaniu z gardła Streptococus viridans?

żadne , jest to fizjologiczna flora (paciorkowce zieleniejące głównie alfa-hemolizujące)

46

Cztery czynniki etiologiczne ran oparzeniowych.

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa - najczęstsze!

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes
Escherichia coli
Clostriudium

47

Figówka, kto choruje ?

Przewlekłe ropne zapalenie mieszków włosowych – chorują tylko mężczyźni.

48

Co to cellulitis, 3 czynniki etiologiczne?

Zapalenie tkanki łącznej,
Staphylococcus aureus,
Streptococcus pyogenes gr A,
Haemophilus influenzae

49

4 zakażenia niepaciorkowcowe i niegronkowcowe

Promienica( Actinomyces israei)
Gruźlica (Mycobacterium sp.)
Kiła (Treponema pallidum),
Wąglik (Bacillus anthracis)
Rzeżączką (Neisseria gonorhoeae)
Błonica (Corynebacterium diptheriae)

50

Co robi i kto produkuje VacA(vaculoating cytotoxin A)

Helicobacter pylori. Cytotoksyna prowadzi do obumierania komórek błony śluzowej żołądka

51

Jak powstaje zakażenie po wszczepieniu sztucznego stawu. Co to powoduje?

Bakterie zasiedlają się na powierzchni wym. endoprotez Na powierzchni tworzą biofilm izolujący od układu odpornościowego i działania antybiotyków .
Do zakażenia może dojść na skutek :
- Kontaminacji endoprotezy – jeszcze w czasie trwania operacji
- W wyniku pooperacyjnej bakteriemii z ogniska przewlekłej infekcji
Powoduje to obluzowanie protezy

52

Porównaj symetrie helikalna i kubiczna

Różni się kształtem kapsydu. Kubiczna zbudowana jest z dwudziestu trójkątów, które otaczają genom. W Symetrii helikalnej kapsomery ułożone są dookoła kwasu nukleinowego.

53

Drogi zakażenia HBV

przetaczanie krwi lub preparatów krwiopochodnych
-naruszenie ciągłości skóry zakażonymi narzędziami (igły, narzędzia chirurgiczne)
-kontakty seksualne z nosicielem wirusa
-zakażenie płodu i noworodka od matki

54

Drogi przenoszenia adenowirusa ludzkiego

Kropelkowa przy zakażeniach układu oddechowego. Fekalno-oralna przy zakażeniach układu pokarmowego.

55

Diagnsotyka rotawirusow

Wykrywanie w kale cząstek wirusa. Badania serologiczne w celach epidemiologicznych.

56

Materiał do diagnostyki zapalenia zatok

Popłuczyny z zatok

57

TDR-TB

Prątki gruźlicy oporne na wszystkie dostępne antybiotyki.

58

Postępowanie przy błonicy

Antytoksyna przeciwbłonicza. Antybiotyki – penicyliny, erytromycyna.

59

Jak zmienia się kolonizacja skóry w ciągu życia

Człowiek przed porodem jest jałowy. W trakcie rozwoju flora bakteryjna skóry rozwija się i stabilizuje.

60

Opisz proces dojrzewania wirusów

Etap w którym namnożone fragmenty genomu wirusa i białka kapsydu składają się w całość, tworząc nowe wiriony. Kapsyd łączy się z kwasem nukleinowym i powstaje nukleokapsyd.

61

Do czego służy integraza w HIV

Uczestniczy w łączeniu wirusowego DNA z DNA gospodarza

62

Objawy przy zatruciu botuliną

Niedowład wiotki. Podwójne widzenie, zawroty głowy, suchość w ustach, zaburzenia przełykania, oddychania. Mogą występować trwałe zmiany neurologiczne.

63

W przypadku zakażenia jakim wirusem występują ciałka wtrętowe- „ciałka Negriego”

wirus wścieklizny

64

wymień 4 rodzaje drobnoustrojów odpowiedzialnych za martwicze zapalenie powięzi

Streptococcus pyogenes
Staphylococcus aureus
Clostridium perfringens
Fusobacterium

65

Jakie gatunki bakterii są odpowiedzalne za zapalenie mieszka włosowego

Staphylococcus epidermidis,
Staphylococcus aureus

66

wymień 3 czynniki etiologiczne zakażeń ran odleżynowych

Enterobacteriales
Staphylococcus aureus
Enterococcus
Peptostreptococcus

67

3 wirusy DNA zakażajace dolne drogi oddechowe (? może RNA, bo ich akurat 3)

Adenowirusy,
RNA - Influenzavirus, RSV, Coronawirusy

68

. Co to internalina kto produkuje jak dziala

Produkowana przez Listeria monocytogenes. Wiąże się z kadheryną w błonie jelita i umożliwia bakteriom inwazję komórek.

69

Jak wirusy zwierzęce wnikają w całości do komórek

Fuzja osłonki wirusowej z zewnętrzną błoną cytoplazmatyczną
Pinocytoza
Bezpośrednie przeniknięcie błony cytoplazmatycznej w miejscu występowania białka klatryny

70

Superantygeny S. aureus 2 i jakie choroby powodują

Enterotoksyna A – objawy zespołu wstrząsu toksycznego
Enterotoksyna B – przebieg martwiczego zapalenia powięzi
Enterotoksyna C
TSST-1 – paciorkowcowy zespół wstrząsu toksycznego

71

Diagnostyka przy gronkowcowym zakażeniom pokarmowym

Hodowla zanieczyszczonego pokarmu. Liczne bakterie w kale pacjentów – posiew.

72

Diagnostyka przy C. Difficile

Kał lub wymazy z odbytnicy. Samo wyhodowanie C. difficile nie pozwala na rozpoznanie rzekomobłoniastego zapalenia jelita. Diagnoza oparta na stwierdzeniu w kale obecności toksyn.

73

Z czego sklada sie caly wirion?

Kwas nukleinowy
Kapsyd
u niektórych wirusów obecna osłonka lipidowa
u niektórych wirusów obecne peplomery – glikoproteinowe wypustki

74

Co to znaczy ze doagnostyka w mikroskopie ujemna a dodatnia w genetycznym

Należy powtórzyć badanie genetyczne. Powtórny dodatni wynik badania genetycznego potwierdza rozpoznanie gruźlicy.

75

Profilaktyka przed norowirusami

Mycie rąk

76

HBV co wystepuje w okresie rekonwalescencji i po szczepieniu

Anty HBs

77

Etiologia promienicy i postacie

Actinomyces – postać szyjno-twarzowa, promienica klatki piersiowa, postać płucna, promienica brzuszna, promienica OUN

78

Etiologia plonicy i odlegle następstwa

Streptococcus pyogenes
wady serca, gorączka reumatyczna, zapalenie stawów

79

4 różnice pomiędzy typowym i atypowym zapaleniem pluc
typowe vs atypowe

typowe atypowe
zmiany w RTG obecne – zmiany w RTG słabo zaznaczone i śródmiąższowe
wysoka gorączka – brak wysokiej gorączki
krótki czas inkubacji, nagły początek – długi czas inkubacji, brak nagłego początku
dreszcze – brak dreszczy

80

Co to linia komórkowa

Jest to kultura komórek pochodząca z wyselekcjonowanej komórki z wielokomórkowego organizmu.

81

Charakterystyka mikroskopowa Salmonelli bongori

Są to Gram ujemne pałeczki, w większości urzęsione, dobrze rosnące na podłożach zwykłych, laktozo ujemne, wytwarzają siarkowodór.

82

Wyjaśnij pojęcie “przesunięcie antygenowe” i podaj w obrębie jakiego wirusa zachodzi ten proces.

Zmiana w genomie wirusa grypy spowodowana mutacją punktową w H lub N.

83

4 wirusy wywołujące zmiany pęcherzykowe na skórze

wirus ospy prawdziwej
wirus ospy wietrznej
HSV
HHV3

84

Wśród licznych czynników chorobotwórczości S. aureus znajdują się (Idę na bazarek kupić trochę czasu , czaasu ) o charakterze superantygenów. Wymień dwa oraz podaj schorzenia które generują

Toksyna A – objawy zespołu wstrząsu septycznego
Toksyna B – martwicze zapalenie powięzi

85

Diagnostyka przy C. Difficile

Diagnoza oparta na stwierdzeniu w kale obecności toksyn za pomocą testów serologicznych

bioptatach jelita grubego. Metodą stosowaną jest także PCR.

86

Co pobieramy przy zapaleniu ucha srodkowego?

Aspirat ropy po nacięciu błony bębenkowej.

87

Omów profilaktykę zakażeń norowirusami (powodują biegunki, głównie młodzieży i dorosłych)

brak szczepionki; dbałość o higienę i obróbka termiczna pożywienia i wody, mycie rąk

88

3 wirusy DNA które mogą wywołać zakażenie dolnych dróg oddechowych

Adenowirusy, wirus cytomegalii, wirus opryszczki pospolitej(HSV)