Krishna 2 Nouns, Sanskrit/English English/Sanskrit Flashcards Preview

Sanskrit - Krishna 2 > Krishna 2 Nouns, Sanskrit/English English/Sanskrit > Flashcards

Flashcards in Krishna 2 Nouns, Sanskrit/English English/Sanskrit Deck (166):
1

Q image thumb

A image thumb
2

Q image thumb

A image thumb
3

Q image thumb

A image thumb
4

Q image thumb

A image thumb
5

Q image thumb

A image thumb
6

Q image thumb

A image thumb
7

Q image thumb

A image thumb
8

Q image thumb

A image thumb
9

Q image thumb

A image thumb
10

Q image thumb

A image thumb
11

Q image thumb

A image thumb
12

Q image thumb

A image thumb
13

Q image thumb

A image thumb
14

Q image thumb

A image thumb
15

Q image thumb

A image thumb
16

Q image thumb

A image thumb
17

Q image thumb

A image thumb
18

Q image thumb

A image thumb
19

Q image thumb

A image thumb
20

Q image thumb

A image thumb
21

Q image thumb

A image thumb
22

Q image thumb

A image thumb
23

Q image thumb

A image thumb
24

Q image thumb

A image thumb
25

Q image thumb

A image thumb
26

Q image thumb

A image thumb
27

Q image thumb

A image thumb
28

Q image thumb

A image thumb
29

Q image thumb

A image thumb
30

Q image thumb

A image thumb
31

Q image thumb

A image thumb
32

Q image thumb

A image thumb
33

Q image thumb

A image thumb
34

Q image thumb

A image thumb
35

Q image thumb

A image thumb
36

Q image thumb

A image thumb
37

Q image thumb

A image thumb
38

Q image thumb

A image thumb
39

Q image thumb

A image thumb
40

Q image thumb

A image thumb
41

Q image thumb

A image thumb
42

Q image thumb

A image thumb
43

Q image thumb

A image thumb
44

Q image thumb

A image thumb
45

Q image thumb

A image thumb
46

Q image thumb

A image thumb
47

Q image thumb

A image thumb
48

Q image thumb

A image thumb
49

Q image thumb

A image thumb
50

Q image thumb

A image thumb
51

Q image thumb

A image thumb
52

Q image thumb

A image thumb
53

Q image thumb

A image thumb
54

Q image thumb

A image thumb
55

Q image thumb

A image thumb
56

Q image thumb

A image thumb
57

Q image thumb

A image thumb
58

Q image thumb

A image thumb
59

Q image thumb

A image thumb
60

Q image thumb

A image thumb
61

Q image thumb

A image thumb
62

Q image thumb

A image thumb
63

Q image thumb

A image thumb
64

Q image thumb

A image thumb
65

Q image thumb

A image thumb
66

Q image thumb

A image thumb
67

Q image thumb

A image thumb
68

Q image thumb

A image thumb
69

Q image thumb

A image thumb
70

Q image thumb

A image thumb
71

Q image thumb

A image thumb
72

Q image thumb

A image thumb
73

Q image thumb

A image thumb
74

Q image thumb

A image thumb
75

Q image thumb

A image thumb
76

Q image thumb

A image thumb
77

Q image thumb

A image thumb
78

Q image thumb

A image thumb
79

Q image thumb

A image thumb
80

Q image thumb

A image thumb
81

Q image thumb

A image thumb
82

Q image thumb

A image thumb
83

Q image thumb

A image thumb
84

Q image thumb

A image thumb
85

Q image thumb

A image thumb
86

Q image thumb

A image thumb
87

Q image thumb

A image thumb
88

Q image thumb

A image thumb
89

Q image thumb

A image thumb
90

Q image thumb

A image thumb
91

Q image thumb

A image thumb
92

Q image thumb

A image thumb
93

Q image thumb

A image thumb
94

Q image thumb

A image thumb
95

Q image thumb

A image thumb
96

Q image thumb

A image thumb
97

Q image thumb

A image thumb
98

Q image thumb

A image thumb
99

Q image thumb

A image thumb
100

Q image thumb

A image thumb
101

Q image thumb

A image thumb
102

Q image thumb

A image thumb
103

Q image thumb

A image thumb
104

Q image thumb

A image thumb
105

Q image thumb

A image thumb
106

Q image thumb

A image thumb
107

Q image thumb

A image thumb
108

Q image thumb

A image thumb
109

Q image thumb

A image thumb
110

Q image thumb

A image thumb
111

Q image thumb

A image thumb
112

Q image thumb

A image thumb
113

Q image thumb

A image thumb
114

Q image thumb

A image thumb
115

Q image thumb

A image thumb
116

Q image thumb

A image thumb
117

Q image thumb

A image thumb
118

Q image thumb

A image thumb
119

Q image thumb

A image thumb
120

Q image thumb

A image thumb
121

Q image thumb

A image thumb
122

Q image thumb

A image thumb
123

Q image thumb

A image thumb
124

Q image thumb

A image thumb
125

Q image thumb

A image thumb
126

Q image thumb

A image thumb
127

Q image thumb

A image thumb
128

Q image thumb

A image thumb
129

Q image thumb

A image thumb
130

Q image thumb

A image thumb
131

Q image thumb

A image thumb
132

Q image thumb

A image thumb
133

Q image thumb

A image thumb
134

Q image thumb

A image thumb
135

Q image thumb

A image thumb
136

Q image thumb

A image thumb
137

Q image thumb

A image thumb
138

Q image thumb

A image thumb
139

Q image thumb

A image thumb
140

Q image thumb

A image thumb
141

Q image thumb

A image thumb
142

Q image thumb

A image thumb
143

Q image thumb

A image thumb
144

Q image thumb

A image thumb
145

Q image thumb

A image thumb
146

Q image thumb

A image thumb
147

Q image thumb

A image thumb
148

Q image thumb

A image thumb
149

Q image thumb

A image thumb
150

Q image thumb

A image thumb
151

Q image thumb

A image thumb
152

Q image thumb

A image thumb
153

Q image thumb

A image thumb
154

Q image thumb

A image thumb
155

Q image thumb

A image thumb
156

Q image thumb

A image thumb
157

Q image thumb

A image thumb
158

Q image thumb

A image thumb
159

Q image thumb

A image thumb
160

Q image thumb

A image thumb
161

Q image thumb

A image thumb
162

Q image thumb

A image thumb
163

Q image thumb

A image thumb
164

Q image thumb

A image thumb
165

Q image thumb

A image thumb
166

Q image thumb

A image thumb