L'organització política Flashcards

1
Q

Què és la política? Primera definició.

A

Conjunt d’accions per a la presa de decisions col·lectiva.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Què és la política? Segona definició

A

Acte de governar i dirigir una societat.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Què és un estat?

A

És una organització política i administrativa que es composa de tres elements: territori, població i sobirania.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Què és un territori?

A

És un espai geogràfic delimitat per fronteres i amb plena sobirania.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Què és la població?

A

La ciutadania que habita el territori que conforma l’Estat.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Què és la sobirania?

A

L’autoritat que té un estat dins de les seves fronteres que es concreta en la capacitat de decisió vinculada a la seva població.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Quines són les funcions essencials dels Estats?

A
  • Cobrir les necessitats bàsiques de la població: Habitatge, alimentació, educació, sanitat, transport…etc.
  • Regular les relacions laborals.
  • Dirigir la política econòmica.
  • Mantenir l’ordre públic.
  • Mantenir relacions a nivell internacional.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Què és un estat centralitzat?

A

En els que el govern del territori recau en una administracio central amb autoritat a tot el territori.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Què és un estat descentralitzat?

A

En els que hi ha una administracio central amb autoritat a tot el territori, però amb regions que tenen competències pròpies.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Què és un estat democràtic?

A

Estats on qualsevol ciutadà es pot presentar lliurement a les eleccions i, a més, tenen el dret de votar lliurement.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Què caracteritza a una democracia?

A

La separació de poders: Executiu, legislatiu. judicial.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Què és el poder legislatiu?

A

Proposa i aprova les lleis.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Què és el poder executiu?

A

El govern d’un país. Aplica les lleis aprovades pel legislatiu i dirigeix l’adminisració de l’estat.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Què es el poder judicial?

A

Jutges i tribunals que vetllen perquè es compleixin les lleis.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

En els règims no democràtics…

A

Una persona (autarquia) o un grup de persones (oligarquia, plutocracia) concentren el poder i els ciutadans no poden escollir lliurement els seus reresentants.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Què és una autocràcia?

A

El govern està controlat per una sola persona.

17
Q

Què és una oligarquia?

A

El govern està controlat per un petit grup.

18
Q

Què és una Teocràcia?

A

El govern està controlat per líders religiosos.

19
Q

Què és una Plutocràcia?

A

El govern està controlat pels més rics.

20
Q

Quin tipus de democràcia hi ha a Espanya?

A

Monarquia Parlamentària.

21
Q

Com es concreta la divisió de poders a Espanya?

A
  • Poder Executiu: el govern.
  • Poder Legislatiu: les Corts Generals.
  • Poder judicial: Tribunals de justícia.
22
Q

A Espanya tenim una organització territorial descentralitzada?

A

Sí.