L15 CZ-DE Flashcards Preview

Alltagssprache Deutsch > L15 CZ-DE > Flashcards

Flashcards in L15 CZ-DE Deck (56):
1

přístup

r Zugang, -(e)s, ä-e

2

používat

einsetzen

3

zacházet

umgehen

4

jednotlivý

einzeln

5

část, díl

r Bestandteil, -(e)s, -e

6

oblast

r Bereich, e

7

klávesnice

e Tastatur, -, -en

8

myš

e Maus, -, ä-e

9

patřit k sobě

zusammengehören

10

elektronické zpracování dat

EDV - Elektronische Datenverarbeitung

11

kryt

s Gehäuse, -s, -

12

zacházení (s něčím)

r Umgang

13

zadání

e Eingabe, -, -n

14

zadat, vložit

eingeben

15

číselný blok

r Zehnerblock, -(e)s, ö-e n

16

označit

beschriften

17

první, druhá, třetí, čtvrtá úroveň

e Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertbelegung

18

přepínací klávesa

e Umschalttaste, -, -n

19

zamířit

ansteuern

20

pevný disk

e Festplatte, -, -n

21

složka, komponent

e Komponente -n

22

jakýkoliv, libovolný

beliebig

23

nosit s sebou

herumtragen

24

kapacita

s Fassungvermögen, -s, 0

25

paměť

r Speicher, -s, -

26

rozlišení

e Auflösung, -, -en

27

snímat

abtasten

28

načitat

einlesen

29

zhroutit se

zusammenbrechnen

30

základní vybavení

e Grundausstattung,-en

31

To by tak ještě chybělo!

Das fehlte gerade noch!

32

Nepropadejte hned panice!

Geraten Sie nicht gleich in Panik.

33

V čem to vězí?

Woran liegt es?

34

připojený

angeschlossen

35

Nejprve musíte zachovat klid.

Zuerst müssen Sie Ruhe bewahren.

36

přístroj, nástroj

s Gerät, -(e)s, -e

37

plochý

flach

38

nepoškozený

unbeschadet

39

na výšku

hochkant

40

přední strana

e Vorderseite, -n

41

ukázat

anzeigen

42

převzít

entgegennehmen

43

výsledek

s Ergebnis - ses, -se

44

dělist se

gliedern

45

ovládací klávesa

e Steuerungstaste - n

46

v souvislosti s

in Verbindung mit

47

věc

s Ding, (e)s, e

48

přepnout

umschalten

49

obrazovka

r Bildschirm - (e)e, -e

50

paměť

r Speicher

51

přístup

r Zugriff (e)s, -e

52

trvale

dauerhaft

53

zpracovat, nahrávat

aufnehmen

54

uložit

speichern

55

popsat

beschreiben

56

prodávat, distribuovat, (v textu přehrávat)

vertreiben