Lección 5 - (E>S) Los Números Ordinales Flashcards Preview

SPAN1 > Lección 5 - (E>S) Los Números Ordinales > Flashcards

Flashcards in Lección 5 - (E>S) Los Números Ordinales Deck (10)
Loading flashcards...
1

1st / first

primer, primero/a

2

2nd / second

segundo/a

3

3rd / third

trecer, trecero/a

4

4th / fourth

cuarto/a

5

5th / fifth

quinto/a

6

6th / sixth

sexto/a

7

7th / seventh

séptimo/a

8

8th / eighth

octavo/a

9

9th / ninth

noveno/a

10

10th / tenth

décimo/a